ALLA BARNS RÖSTER & SÅNG

14 NOVEMBER 2019
KULTURKVARTERET KRISTIANSTAD

KORTPROGRAM

08.15–08.50 Kulturkvarterets foajé
Registrering & frukost, utställning bild- och formklasserna på Nosabyskolan, Kristianstad

08.40–09.00 Kulturkvarterets Café & Bistro –> Stora salen
Sång och låt till gång med barnkörerna Minikören (6–7 år) och Da Capo (8–10 år), Kommunala Musikskolan i Kristianstad,
under ledning av Mima Hanhe, Anne Ramkull, Lena Bjerstedt

09.00–09.20 Stora salen Välkomna till Kulturkvarteret
med Anna-Carin Fogelqvist, UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Susanne Rydén, VD Musik i Syd, Emma Köster (M), ordf. Musik i Syds styrelse, Ulrika Lind, projektledare Barns sång – ett nationellt upprop och dagens konferencierer Mimi Terris, Matilda Ericsson och Tim Hilton Brown

09.20–09.50 Om rösterna och ljudmiljön i klassrummet
med Viveka Lyberg Åhlander, professor i logopedi på Åbo Akademi i Finland

Under dagen: happenings med sångcoacherna Lisa Löfqvist, Anna Elwing och Elinor Fryklund

 09.50–10.00 Stora salen/Lilla salen – uppdelning i två spår

Alla barns sång, Stora salen

10.00–10.30 Rädda barnsången! med Gunnel Fagius, musikdirektör, projektledare m.m.

10.30–10.55 Rösträtt – sång på förskolan med sångcoacherna Elinor Fryklund, Anders Larsson, Mimi Terris, Anna Elwing, Andrea Tjäder, Lisa Löfqvist, Tania Wayra

Alla barns röster, Lilla salen

10.00–10.30 Barns röster i barnkulturen med Moa Wester, Centrum för barnkulturforskning

10.30–10.55 Barnkonventionen – kompetensutveckling med artisterna Matilda Ericsson och Jan-Erik Sääf

10.55–11.10 Stora salen/Lilla salen Kort paus

11.10–11.25 Om Rösträtt – sång på barns villkor med Daniel Hansson, Director Musices vid Malmö universitet, konstnärlig ledare för Malmö akademiska kör och orkester och Ensemble SYD

11.25–11.50 Rösträtt – följeforskning med David Johnson och Sverker Zadig, Musikhögskolan i Malmö

11.50–12.10 Förskolepersonalkören – verktyg och repertoar i förskolan med körledaren Katarina Nilsson Bremer och körmedlemmen Jenny Persson

11.10–11.25 Bokstart – en nationell insats för små barns språkutveckling med Nina Suatan och Anna Hällgren, handläggare vid Kulturrådet

11.25–11.50 Alla barns rätt att lära med Kenneth Drougge, Specialpedagogiska skolmyndigheten

11.50–12.10 Sjutton skäl för barnboken med barnbibliotekarien Ulrika Wirdebo och blivande bibliotekarien Mimmi Ly

12.10–13.10 Kulturkvarterets Café & Bistro eller ute på stan 
Lunch

Alla barns sång, Stora salen

13.10–13.40 The Real Group Workshop med Morten Vinther och Anders Edenroth 

13.40–14.00 Upprop barns sång i Körsverige med Kerstin Börjeson, Föreningen Sveriges Körledare rapport från förmiddagens rundabordssamtal med Gunnel Fagius, Joakim Olsson Kruse, Lisa Carr, Patrik  Wirefeldt, Petter Ekberg, Lovisa Kronstrand Alinder, Marie Bejstam, Charlotte Rider, Ulrika Lind, Marit Zetterström, Lena Ekman Frisk, Susanna Lindmark, Marie Rindborg

14.00–14.15 Sjung med MusikA med Lilla A (Karin Holmström) och Anna-Carin Fogelqvist, UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum

Alla barns röster, Lilla salen

13.10–13.40 The Real Group Workshop
med Lisa Östergren, Emma Nilsdotter och Jānis Strazdiņš

 

13.40–14.00 Upprop små barns språkutveckling – Bokstart i praktiken med Astrid Frylmark, logoped och Annelien van der Tang, Utvecklare bibliotek, Region Skåne

 

14.00–14.15 GameA, för barn med funktionsvariationer med Charlotte Magnusson, Certec – Designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

14.15–14.40 Kulturkvarterets Café & Bistro
Sångcoachen Anders Larsson bjuder på kaffe med trall och sångcoacherna Andrea Tjäder och Tania Wayra på kaffe med jojk.

14.40–15.00 Vi sjunger nya signaturmelodin Rösträtt med Dan Bornemark och sångcoacherna 14.50 Två låtar med Musikrådet i Önnestad med Jack, Astrid, Ebba, Cornelis, Alicia och Adrian (5 år) och utbildare Agneta Almqvist.

14.40–15.00 Stopp min kropp! Att använda sin röst och säga nej med artisterna Matilda Årestad, Jesper Johannesson, Ida Stenman och Christoffer Remberger

15.00–15.15 Kulturkvarterets Café & Bistro
Vi sjunger en utvärdering med sångcoach Dan Knagg och hans loop-pedal

15.15–16.00 Stora salen
Konsert med The Real Group

Konferensen slutar här, men varmt välkomna att hänga kvar:

16.00–19.00 Kulturkvarterets Café & Bistro
öppet för AW & efterhäng

Och för er som inte kan få nog ...

… spelar MAGNANIMUS TRIO Modal Jazz från Grekland
i Kulturkvarteret kl 19.30

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa