ALLA BARNS RÖSTER & SÅNG

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums årliga höstkonferens 2019

STORT TACK ALLA!

Välkomna tillbaka nästa år torsdag 12 november 2020.

Dagen ägde rum 14 november 2019 och arrangerades av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i samverkan med Kristianstads kommunala musikskola, kultur- och fritidsförvaltning, stadsbibliotek och skolbibliotekscentral med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne.

DAGENS PROGRAM

08.15 Registrering, kaffe/te och fralla

Kulturkvarterets foajé, café & bistro

Utställning bild- och formklasserna på Nosabyskolan, från ca 08.40 sång med barnkörerna Minikören (6–7 år) och Da Capo (8–10 år) från Kommunala Musikskolan i Kristianstad under ledning av Mima Hanhe, Anne Ramkull och Lena Bjerstedt.

Under dagen

Happenings med sångcoacherna Lisa Löfqvist, Anna Elwing och Elinor Fryklund

09.00 Välkomna till Kulturkvarteret - introduktion

Stora salen

Anna-Carin Fogelqvist från UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum hälsar välkommen och berättar kort om Utvecklingscentrum som tillsammans med samarbetsparter står bakom dagen. Sånginslag. Musik i Syds VD Susanne Rydén, Musik i Syds styrelseordförande Emma Köster (M) och projektledare Ulrika Lind berättar om det nationella sånguppropet och satsningen. Dagens konferencierer tar över.

Anna-Carin Fogelqvist, Ulrika Lind, Susanne Rydén, Emma Köster

Dagens konferencierer:

Foto: Helene Thirstrup Wilson, Kennet Ruona

Sångspåret: Mimi Terris, Röstspåret: Matilda Ericsson och Tim Hilton Brown

09.20 Om rösterna och ljudmiljön i klassrummet

Stora salen

Vad kan man göra för att förbättra sin ljudmiljö och skona sin röst? Alla, både barn och pedagoger, som vistas i skolan påverkas konstant av klassrummets ljudmiljö. Forskning visar också att omgivningens buller och röstlägen påverkar barns prestation och förståelseförmåga. Hör Viveka berätta mer om barns attityder och hur de själva reflekterar kring skolans ljudmiljö och sina lärares röster.

Viveka Lyberg Åhlander är legitimerad logoped och professor i logopedi vid Åbo Akademi. Idag forskar hon kring hur barns förståelse och ansträngning att förstå påverkas av talarens (lärarens) röstkvalitet och omgivningens buller. Dessförinnan har hon i många år jobbat både kliniskt och teoretiskt med röst och röstproblem. Vägen dit gick via sången och fascinationen inför mellanmänsklig kommunikation. Länge var hon också pedagogisk utvecklare på Lunds universitet, vilket inte minst bidragit till en god förståelse av lärarrollen. Avhandlingen hon disputerade med 2011 handlade om lärares röster i relation till undervisningsmiljön. De senaste åren har fokus legat på undervisning, forskning och utbildningsledning.

09.50 Uppdelning i två spår

Röda spåret – alla barns sång – stannar i Stora salen, Gula spåret – alla barns röster – förflyttar sig till Lilla salen.

ALLA BARNS SÅNG

Stora salen

Om att sjunga med barn – fokus på barns röster och stämband, körsång, sångteknik, sångpedagogik, praktiska övningar från förskolan och uppåt.

10.00 Rädda barnsången!

Kunskapen om barns sångförmåga baseras på flera forskningsområden – röstforskarens, akustikerns, lingvistens, musikpedagogens, musikhistorikerns. Den som har till uppgift att tillämpa den samlade kunskapen är den som möter de sångsugna barnen; förskolläraren, klassläraren, musikläraren och körledaren. Ja, även föräldrarna har möjlighet att ta del av denna kunskap. Med dessa resurser är det samhällets uppgift att gemensamt och kontinuerligt tillämpa och utveckla de redskap och kunskaper som redan finns. Så låter upptakten till Gunnel Fagius föredrag, en pionjär och eldsjäl för barn och sång.

Foto: Leif Johansson

Gunnel Fagius är musikdirektör, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och är fil.mag. i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har varit verksam som musiklärare och kyrkomusiker. Sedan 2000 har hon fram till sin pensionering varit musikkonsulent vid Svenska kyrkan, liksom forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum. Genom sina böcker Barn i kör och Barn och sång har hon fått kontinuerliga förfrågningar som föreläsare. Som ledare för det nationella projektet Barn och sång har hon kunnat fortsätta att driva dessa frågor på såväl nationell  som internationell nivå. 

10.30 Rösträtt - sång på förskolan

Via det nya konceptet Rösträtt – sång på förskolan, som UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum tar fram, ska förskolor ges möjlighet att via inspirerande nedslag av sångcoacher inom olika genrer investera i kunskap, idéer och material som kan användas i den dagliga verksamheten. Projektet startade i september och har redan fått 150 bokningar.  Klara för turné är Elinor Fryklund med Sjung ut med Elinor (visa), Dan Knagg med Loopa med Dan (improvisation), Anders Larsson med Tralla med Anders (folkmusik), Mimi Terris med Jazza med Mimi (jazz) och Anna Elwing med Ropa på korna med Anna (folkmusik, yoga, kulning). I vår blir det till att börja med tre Rösträttsprogram till och kanske ännu fler: Andrea Tjäder med Barocka med Andrea (tidig musik), Lisa Löfqvist – Lalla loss med Lisa (opera) och Tania Wayra med Sjung för livet med Tania (sydamerikanskt).

Foto: Kennet Ruona

Medverkande: Elinor Fryklund, Anders Larsson, Mimi Terris, Anna Elwing, Andrea Tjäder, Lisa Löfqvist, Tania Wayra

Rösträtt – sång på förskolan: Konstnärlig ledare: Elinor Fryklund, Musikpedagogisk rådgivare: Lena Ekman Frisk, Universitetslektor i körsång/körledning –Musikhögskolan i Malmö, Föreståndare – Körcentrum Syd, Rytmik- och förskolecoach: Karin Holmström, frilansmusiker och rytmikpedagog

ALLA BARNS RÖSTER

Lilla salen

Om alla barns rätt att höras – fokus på barnkonventionen, språkutveckling, inkludering och delaktighet i verksamhet för barn och unga.

10.00 Barns röster i barnkulturen

Vilka är de särskilda förutsättningar som omgärdar just barnkultur? Vad innebär det att det är vuxna som skapar barnkultur, och hur påverkar och styr den vuxna barnsynen den kultur som produceras och presenteras för barn? Vad har barn för möjlighet att påverka vilken kultur de möter i förskolan, skolan och på fritidshemmet och hur ser de själva på kulturens roll i deras liv? Moa vänder och vrider även på de välanvända och flitigt nyttjade begreppen barnperspektiv och delaktighet. Vad betyder dessa egentligen och hur påverkar de barnkulturen?

Foto: Niklas Björkling

Moa Wester är barnkulturvetare och verksam vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet sedan 2008. Hon intresserar sig särskilt för scenkonst för barn och unga och mer specifikt barns och ungas upplevelser av scenkonst, delaktighet och barns rätt till kultur. Moa har skrivit ett flera rapporter på detta tema och i samband med detta samtalat med ett drygt hundratal barn om kultur, delaktighet och om kulturens plats i förskolan och skolan.

10.30 Barnkonventionen - kompetensutveckling

2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Möt skådespelaren och dramapedagogen Matilda Ericsson och musikern Jan-Erik Sääf i en exklusiv fortbildning med gestaltning, drama- och värderingsövningar baserade på nyskrivna låtar, sånger och musiklekar med barnkonventionen som tema. En rolig och inspirerande workshop med många tips och idéer, praktisk vägledning och hands on kring hur man med hjälp av olika kreativa verktyg kan ta sig an och implementera barnkonventionens artiklar i verksamheten.

Foto: Brian E. Babarik

Matilda Ericsson är utbildad skådespelare vid Göteborgs Universitet och utbildad dramapedagog vid Malmö Universitet. Sedan 1999 driver hon den turnerande musikeatern Lilla Vilda Teatern som spelar för ung publik i södra Sverige. Turnéer på förskolor och bibliotek, specialbeställda verk och kurser till Malmö Stad, skolor, företag, föreningar och kommuner präglar Matildas verksamhet. Därtill har hon haft mycket med barns rätt och ungas delaktighet att göra, bland annat som UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums Musikråds-utbildare, arrangör av en Barn-i-välden-gala och medverkande på ett album om Barnkonventionen.

Jan-Erik Sääf är kompositör, textförfattare och musiker, född i Halmstad och utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Här är han också baserad, bland annat som Moomsteaterns egna huskompositör. Låtmaterialet som workshopen tar avstamp i skrev Jan-Erik under 2018 i samarbete med barn i olika åldrar vid Maria förskola och Sorgenfriskolan i Malmö. Dessförinnan har han skrivit musikaler och musikteater för Malmö Opera, Östgötateatern, Riksteatern och GöteborgsOperan, däribland Svarta Änkan, Speciells Evangelium och Kontaktannonsen.

10.55 Kort paus

11.10 Om Rösträtt - sång på barns villkor

Under tre år involverades 5 400 barn och nästan 1 000 pedagoger i ett projekt som de flesta sång- och barnintresserade, verksamma i Skåne, ännu minns. Rösträtt, som projektet kallades, beviljades 6,7 miljoner av Allmänna arvsfonden och drevs av Malmö högskola, UNGiKÖR, Rörelsen Gatans Röst & Ansikte 2011–2014. Projektet mynnade ut i en bestående Musikprofil på förskollärarlinjen vid Malmö universitet, en bestående sångverksamhet i Svedala kommun och inte minst boken Rösträtt – musik på barns villkor, ett uppskattat pedagogiskt material som fortfarande används ute på förskolor och i undervisning av olika slag.

Daniel Hansson är Director Musices vid Malmö universitet och konstnärlig ledare för Malmö akademiska kör och orkester samt Ensemble SYD. Hansson kommer från en skandinavisk dirigenttradition och har dirigerat ensembler som Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Camerata Nordica och Musica Vitae, men är också verksam internationellt. Därtill är han en uppskattad och efterfrågad pedagog och har lett ett antal kurser och seminarier i dirigering.

11.25 Rösträtt - följeforskning

Hur sjunger vi med barn i förskolan idag? Vad har tillkommit och vad har gått förlorat? Forskarna i Musikpedagogik, David Johnson och Sverker Zadig, följer UNGA Musik i Syds satsning Rösträtt – sång på förskolan i syfte att utvärdera och utveckla initiativet. Hör vad de, så här långt, har kommit fram till kring att sjunga med barn i förskoleåldern och vad som sker när professionella sångcoacher möter barn och pedagoger ute i förskolorna.

Foto: Kennet Ruona

David Johnson är utbildad musiklärare, gitarrist och doktorand i Musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö. Hans forskning syftar till att kartlägga vad och hur vi sjunger med barn i grundskolan idag och att undersöka hur lärarnas bakgrund och utbildning kan påverka sångundervisningen. Han är förutom följeforskare inom Rösträtt – sång på förskolan även involverad i Sånglab, Kungl. Musikaliska akademins nationella satsning för sång i lågstadiet, som i sin tur har inspirerats av Englands väl uppmärksammade Sing Up-program.

Sverker Zadig har arbetat med en rad olika typer av körer och sånggrupper. Han är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö med musiklärar- och körpedagogexamen samt i USA vid Indiana University med en Master of Music i Choral Conducting. Sverker disputerade 2017 med avhandlingen ”Ledarna i kören – vokala samarbeten mellan körsångare”, som handlar om hur det i körer finns både musikaliska ledare och följare. Studierna gjordes med intervjuer och genom att spela in sångare i körstämmor på individuella kanaler och sedan analysera hur körsångare samarbetade musikaliskt.

11.50 Förskolepersonalkören

– verktyg och repertoar i förskolan

Förskolepersonalkören är en fortbildning i barnsång för förskolepersonal och drivs sedan 2011 via UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum på Kulturkvarteret Kristianstad. Några tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare på arbetstid för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förkolans verksamhet.

Foto: Malmö Live Konserthus

Katarina Nilsson Bremer är körledare och har i 15 år lett egna körer med fokus på att våga sjunga. I åtta år ledde hon Förskolepersonalkören, som drivs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i Kristianstads kommun och sedan 2016 är hon musikpedagog på Malmö Live Konserthus. Intresset för körsång tog fart för drygt 35 år sedan.

Jenny Persson är förskollärare i Österslöv och har arbetat i förskolan sedan hon gick ut förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad 2007. Musik och sång är något hon brinner för. Efter estetisk musiklinje på C4 gymnasiet, gick hon tre musikår på folkhögskola och sedan 2011 är hon med i Förskolepersonalkören i Kristianstad.

 

11.10 Bokstart

– en nationell insats för små barns språkutveckling

Språket är en nyckel till livets alla områden. Som vuxen i barns närhet har du en viktig roll – språket börjar med dig!

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Representerar Kulturrådet: Nina Suatan och Anna Hällgren, handläggare

 

11.25 Alla barns rätt att lära

Staten har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning och ger stöd till skolväsendet via Specialpedagogiska skolmyndigheten som också är huvudman för de statliga specialskolorna. Alla barns rätt att lära innebär dels ett rättighetsperspektiv men också ett utvecklingsperspektiv där barn och elever oavsett funktionsförmåga möter en framtidsorienterad, utmanande pedagogik i lärandet.

Kenneth Drougge är verksamhetsansvarig för samverkanskontor på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och har tidigare varit statsbidragschef och regionchef i myndigheten. Kenneth har en bakgrund som musikpedagog och har arbetat som lärare och rektor vid folkhögskolor.

11.50 Sjutton skäl för barnboken

17 skäl för barnboken är namnet på den samling goda argument för barnlitteratur som Barnboksakademin sammanställer. Med utgångspunkt i dessa tipsar barnbibliotekarien Ulrika Wirdebo och blivande bibliotekarien Mimmi Ly, båda verksamma vid Kristianstad stadsbibliotek, om det bästa i barnboksväg just nu. 

Foto: Maria Reppen

Ulrika Wirdebo har jobbat inom Kristianstads kommuns bibliotek i 23 år och som barnbibliotekarie i drygt 10 år. Hon är kulturvetare och har en fil.mag i biblioteks- och informationsvetenskap.

Mimmi Ly är utbildad lärare vid Högskolan Kristianstad, studerar för en master i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås samtidigt som hon vikarierar på Kristianstad stadsbibliotek.

12.10–13.10 Lunch

Boka lunch i Kulturkvarterets Café & Bistro vid incheckningen eller luncha ute på stan.

13.10 Workshop med The Real Group

Foto: Mats Bäcker

Sångspårets workshop leds av Morten Vinther och Anders Edenroth. En refräng (uppdelat i stämmor) lärs ut där rytm och kroppsmedvetenhet/koordinationsförmåga kommer att stå i fokus. Lekfullt och utmanande för de mer rutinerade.

13.40 Upprop barns sång i Körsverige

Rapport från förmiddagens rundabordssamtal med följande representanter från Körsverige – Gunnel Fagius, Joakim Olsson Kruse, Lisa Carr, Patrik  Wirefeldt, Petter Ekberg, Lovisa Kronstrand Alinder, Marie Bejstam, Charlotte Rider, Ulrika Lind, Marit Zetterström, Lena Ekman Frisk, Susanna Lindmark, Marie Rindborg.

Foto: privat

Kerstin Börjeson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare, kyrkomusiker och dirigent för Hägerstens Kammarkör, Hägersten A Cappella och ungdomskören Chorista.

14.00 Sjung med MusikA

Häng med i senaste nytt i UNGA Musik i Syds
förskoleapp MusikA. Utvecklingsansvariga
Anna-Carin Fogelqvist och Lilla A
(frilansmusikern och kulturutvecklaren
Karin Holmström) lotsar.

 

13.10 Workshop med The Real Group

Foto: Mats Bäcker

Röstspårets workshop leds av Lisa Östergren, Emma Nilsdotter och Jānis Strazdiņš. Fokus på att nyfiket få upptäcka den egna rösten genom att sjunga tillsammans. Lagom utmanande övningar för både kroppen och rösten.

13.40 Upprop små barns språkutveckling

– Bokstart i praktiken

Vi ser ofta barns språkutveckling som något självklart. Ändå har ungefär vart fjortonde barn stora svårigheter med sin språkutveckling och måttliga svårigheter finns hos ännu fler. Språkligt sårbara barn finns i alla stadsdelar, alla förskolegrupper och samhällsklasser. Böcker och gemensam bokläsning är en av de viktigaste vägarna in i språket. Därför samverkar nu barnhälsovård, förskola och bibliotek med barnlogopeder i hela Sverige för att tillsammans skapa möjligheter för små barn att utveckla språk genom samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Hör Astrid Frylmark och Annelien van der Tang Eliasson berätta mer om hur Kulturrådssatsningen Bokstart ser ut och genomförs.

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns språkutveckling som både kommun- och landstingslogoped. Astrid ingår i Kulturrådets sakkunniggrupp för projekt Bokstart. År 2016 mottog hon Svenska Logopedpriset och år 2018 SCIRA:s hedersdiplom.

Annelien van der Tang Eliasson är bibliotekarie och sociolog. Hon arbetar som utvecklare bibliotek vid Region Skånes kulturförvaltning och samordnar Bokstart Skåne. Annelien ingår i Kulturrådets sakkunniggrupp för Bokstart.

14.00 GameA - för barn med funktionsvariationer

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beviljat medel till utveckling av till appen GameA – ett aktivitetsspel som riktar sig till barn med rörelsehinder, såsom Cerebral Pares (CP) eller ryggmärgsbråck (MMC), men ska funka för alla. Denna ska nu utvecklas och kopplas till Musik i Syds app MusikA i ett samarbete mellan Lunds universitet Designvetenskaper, Do-Fi, RBU Skåne, Funkibator,  Skånes universitetssjukhus Barn- och ungdomsmedicin och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Foto: privat

Charlotte Magnusson är docent vid Certec, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om hur teknik kan bli mer tillgänglig, och om hur interaktionen kan göras enklare och bättre för alla. Hon arbetar både med interaktionsdesign (hur utformar man nya och bättre tekniska interaktionssätt?) och med utveckling av designmetoder (hur får man med användare och rätt miljöer redan tidigt i designprocessen?)

14.15–14.35 Fika

Kulturkvarterets Café & Bistro

Foto: Kennet Ruona

Sångcoachen Anders Larsson bjuder på kaffe med trall och Sångcoacherna Andrea Tjäder och Tania Wayra på kaffe med jojk

14.40 Vi sjunger nya signaturmelodin Rösträtt

 

Dan Bornemark och Elinor Fryklund, Anders Larsson, Mimi Terris, Anna Elwing, Andrea Tjäder, Lisa Löfqvist, Tania Wayra

14.50 Två låtar med Musikrådet i Önnestad

Musikrådet är ett projekt som Utvecklingscentrum startade 2017 för att få in mer barn – deras närvaro och delaktighet – i vår verksamhet. Här utbildas barn och unga från 5 år och uppåt att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar. Förra årets musikråd gjorde succé på konferensen Barns rätt. Nu har vi sex nya Musikrådsmedlemmar som kommer att framföra en splitterny låt som de varit med att skriva tillsammans med sin utbildare Agneta. Musikråd finns även i Kristianstad och Malmö.

Agneta Almqvist med Jack, Astrid, Ebba, Cornelis, Alicia och Adrian från Önnegårdens förskola, Önnestad (i den ordningen på bilden tillsammans med jazzsångerskan Mimi Terris)

Foto: Anna-Carin Fogelqvist

14.40 Stopp min kropp!

– Att använda sin röst och säga nej

 Foto: Kennet Ruona

Med hisnande akrobatik, rörelse, liveloopar, trummor och sång, med influenser av folkmusik och jazz, utmanar vi här egnas, andras och varandras gränser i en föreställning om att hitta och våga använda sin egen röst, men också lyssna och verkligen höra den andra.

Föreställningen är en del av ett projekt som har inspirerats av Rädda Barnens material ”Stopp! Min kropp””. Denna handbok finns att koppla på som komplement till föreställningen och kan vara till stöd för vidare samtal i skolan eller för femåringarna på förskolan. Här finns tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om kroppen och gränser.

Medverkande: Matilda Årestad, Jesper Johannesson, Ida Stenman, Christoffer Remberger

Manus: Sara Berg, ensemblen och Ola Hörling
Sångtexter, regi: Ola Hörling

15.00 Vi sjunger en utvärdering

Kulturkvarterets Café & Bistro

Under ledning av Dan Knagg och hans loop-pedal

Foto: Kennet Ruona
 

15.15–16.00 Konsert med The Real Group

Stora salen

The Real Group är en svensk banbrytande vokalgrupp, kända över hela världen med turnéer i bland annat Tyskland, Sydkorea, Japan och USA.  Medverkande: Emma Nilsdotter, Lisa Östergren, Anders Edenroth, Morten Vinther, Jānis Strazdiņš

Foto: Mats Bäcker

16.00–19.00 AW & efterhäng i Kulturkvarterets Café & Bistro ...

… Och för er som inte får nog, spelar Magnanimus Trio Modal jazz från Grekland i Lilla salen kl 19.30. 

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa