Alla barns röster & sång

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums sjätte konferens om musik, barn och unga

Torsdag 14 november
Kulturkvarteret Kristianstad

Dagen kommer att vara uppdelad i två parallella spår: Alla barns sång (om att sjunga med barn) och Alla barns röster (barnkonventionen, delaktighet och alla barns rätt att få höras). Program publiceras i sin helhet och anmälan öppnar lite senare i höst!

Dessutom:

Dan Bornemark med ny Rösträttslåt

Personalkör – Verktyg och repertoar i förskolan med Katarina Nilsson Bremer och Jenny Persson

Barnkör från Kommunala Musikskolan i Kristianstad

Kompetensutveckling för pedagoger med Matilda Ericsson och Jan-Erik Sääf

Klara föreläsare:

Gunnel Fagius, musikdirektör, fil.mag. i musikvetenskap vid Uppsala universitet, leder det nationella projektet Barn och sång och ingår i det europeiska forskarnätverket Choir in Focus

David Johnson, doktorand Musikhögskolan i Malmö, forskar kring sång i skolan, följer nya produktionen Rösträtt – sång i förskolan under 2019

Kerstin Börjesson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare, utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har studerat på den kyrkomusikaliska utbildningen och är även körpedagog.

Viveka Lyberg Åhlander, logoped och universitetsadjunkt vid Lunds universitet, forskar i kommunikation, ljudmiljö, talarkomfort, lyssnaransträngning med mera och lärarnas och barnens välbefinnande.

Daniel Hansson, dirigent, Director musices vid Malmö universitet och konstnärlig ledare för Malmö Akademiska kör och orkester samt Ensemble SYD.

Liveakter:

The Real Group avslutar dagen med workshop och konsert för alla!

Stopp min kropp! – en föreställning baserad på Rädda Barnens handbok med samma namn, om barn, barns kroppar och gränser.

Rösträtt – sång på förskolan med Elinor Fryklund, Dan Knagg, Anders Larsson, Anna Elwing, Andrea Tjäder, Lisa Löfqvist, Mimi Terris, Tania Wayra

 

Gunnel Fagius

The Real Group, foto: Mats Bäcker

I samverkan med Kristianstads kultur- och fritidsnämnd, stadsbibliotek och skolbibliotekscentral med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa