Alla barns röster & sång

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums sjätte konferens om musik, barn och unga

Torsdag 14 november
Kulturkvarteret Kristianstad

Dagen kommer att vara uppdelad i två parallella spår: Alla barns sång (om att sjunga med barn) och Alla barns röster (barnkonventionen, delaktighet och alla barns rätt att få höras). Program publiceras i sin helhet och anmälan öppnar vi efter sommaren.

Klara föreläsare & akter:

Gunnel Fagius, musikdirektör, fil.mag. i musikvetenskap vid Uppsala universitet, leder det nationella projektet Barn och sång och ingår i det europeiska forskarnätverket Choir in Focus
David Johnson, doktorand Musikhögskolan i Malmö, forskar kring sång i skolan, följer nya produktionen Rösträtt – sång i förskolan under 2019
Kerstin Börjesson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare, utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har studerat på den kyrkomusikaliska utbildningen och är även körpedagog.

Rösträtt – sång på förskolan med Elinor Fryklund, Dan Knagg, Anders Larsson, Anna Elwing, Andrea Tjäder, Lisa Löfqvist, Mimi Terris, Tania Wayra

The Real Group avslutar dagen!

Gunnel Fagius

The Real Group, foto: Mats Bäcker

I samverkan med Kristianstads kultur- och fritidsnämnd, stadsbibliotek och skolbibliotekscentral med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa