HEJ OCH VÄLKOMNA!

 

Att det aldrig kan börjas tidigt nog med att ta del av vår omfattande musikverksamhet för små och stora barn är min lärdom genom åren. Alla vet vi att det som händer tidigt i en människas liv kan ’verka och påverka’ senare i livet. Vad vi erbjuder är MUSIK ur en färgrik palett av alla möjliga genrer. Vad vi arbetar för är upplevelser, skapande och musicerande.

Lika viktiga som specialsydda program för små barngrupper är upplevelser över generationsgränser. Avståndet mellan musik för unga och musik för äldre är inte så stort.

Samverkan är allt

Inkludering är på alla sätt ett mycket viktigt ord i vår verksamhet.

Det är ’teamet’ som ser till att så många bra saker blir gjorda. Hos oss ser vi till att saker sker och vi är ofta ’verkstad’ åt forskare. Vi har en uppsökande verksamhet i hela Skåne-Kronoberg, som medför delaktighet och inkludering. Förhoppningsvis för varje enskild människa.

Vi samarbetar med artisterna, som vill och kan kommunicera med sin publik, personalen, som känner ’de sina’, arrangören och dess önskemål om sammanhang och utveckling, publiken, alltså barn, unga, föräldrar, personal, pedagoger och äldre – med musiken i centrum!

I ständig utveckling

Vi låter musikens kraft verka och vi har möjlighet att fördjupa, forska och samarbeta med kunniga människor i branschen såsom lärare, förskollärare, rektorer, skolchefer, socialchefer, vårdpersonal, professorer och forskare. Att vi har ett Utvecklingscentrum som varje år har ett fokusområde, som verksamheten spinner kring på alla sätt  gör inte saken sämre. Där jobbar vi med fyra ben: Forskning, Nyproduktion, Kompetens & delaktighet, Digitalisering.

Din regionala musikresurs

Vi bjuder in till utbudsdagar och konferensdagar och vår uppgift/vårt kulturpolitiska uppdrag är att just vara en resurs! Vi ska stärka och stötta med hjälp av regionala och statliga medel och söker ibland medel från olika stiftelser för att ytterligare kunna höja denna viktiga verksamhet.

Foto: Kennet Ruona
Musik för de yngsta & äldsta

Jag har under ett antal år arbetat med helheten för både UNGA-verksamheten och Musik i vården. Dessa verksamheter kan i många delar arbetas med på samma sätt.

Vår vision är att musik för äldre ska bli en stor och kraftfull verksamhet och ha samma kulturpolitiska prioritet som kultur för barn och unga. Vi är på god väg!

Varma hälsningar, Annika Johansson Verksamhetschef UNGA Musik i Syd

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa