Följeforskning

 

Följeforskning är ett samlingsbegrepp för forskning som genomförs i nära samarbete med verksamheter i utveckling. Ambitionen är att på ett mer övergripande plan sträva efter att möjliggöra en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund samtidigt som man främjar dokumentation och ytterligare spridning av erfarenheter och resultat.

Sedan 2015 har två forskare från Malmö Högskola, Ylva Johansson och Camilla Löf, varit knutna till Utvecklingscentrum. Under 2017 anslöt sig en tredje till skaran: Anna Linge från Högskolan Kristianstad. Nya följeforskare har vi i David Johnson och Sverker Zadig 2019–2020.

David Johnson och Sverker Zadig

Hur sjunger vi med barn i förskolan idag? Vad har tillkommit och vad har gått förlorat? Forskarna i musikpedagog har 2019-2020 följt Unga Musik i Syds Utvecklingscentrums satsning Rösträtt- sång på förskolan i syfte att utvärdera och utveckla initiativet. Vad har de kommit fram till kring att sjunga med barn i förskoleåldern och vad händer när professionella sångcoacher möter barn och pedagoger ute i förskolorna.

 

Ylva Holmberg och Camilla Löf

Under 2015 anlitade vi forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö högskola för att med utgångspunkt i vår utbudskatalog tillsammans med förskolebarn, elever och pedagoger studera normer i vårt utbud. Resultatet av studien presenterades på Utvecklingscentrums dag 2015 Normkritik och musik. Året därpå fortsatte de att studera Utvecklingscentrums verksamhet genom att följa tre utvalda produktioner. Slutsatser och resultat av deras fokusgrupper, intervjuer och observationer presenterade de på Utvecklingscentrums dag 16 november 2017 Musik för integration.

 

Anna Linge

Under 2017 har Anna Linge, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, följt vår Förskolepersonalkör och titta närmare på vilken inverkan den har på förskolepersonal, -barn och -miljö. Vad hon kom fram till i observationer, fokusgrupper och intervjuer med körens medlemmar presenterade hon på Livsviktigt – en årlig fortbildningsdag för förskolan på Hässleholm Kulturhus den 8 november 2017.

 

 

Läs och ladda ner våra följeforskares rapporter:

Att låta på olika sätt
Genrediversitet och kvalitetskriterier i Rösträtt
David Johnson och Sverker Zadigs studie om Utvecklingscentrums projekt Rösträtt- sång på förskolan.

Barock – betyder det bra rock?
Normer i Unga Musik i Syds utbudskatalog

Camilla Löfs och Ylva Holmbergs första normkritiska studie av UNGA Musik i Syds utbudskatalog från hösten 2015.

Utveckling pågår
Normer i samband med barnkonsert
Camilla Löfs och Ylva Holmbergs fortsatta studie av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums verksamhet genom de tre produktionerna: Rep & Randigt, Resor över vatten och Trumattack!

Musik som sprider sig
Förskolepersonalkören hos UNGA Musik i Syd
Anna Linges studie av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums främjandeinsats för mer musik- och rytmik i förskolans verksamhet genom en personalkör i Kristianstad.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa