Forskare berättar

 

En föreläsningsserie som drivs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och vänder sig till en intresserad allmänhet och presenterar den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige i dag.

NÄSTA FÖRELÄSNING

Just nu under Coronapandemin är inga nya föreläsningar planerade. 

På webben

Fredrik Ullén

Den 17 oktober gästade pianisten och hjärnforskaren Erik Ullén Forskare berättar. En radiointervju gjordes i samband med besöket i P4 Kristianstad här.

Kontakt

Anna-Carin Fogelqvist
Utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum

0705–92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Arkiv

HT-2020

Ylva Hofvander Trulsson
Musikens betydelse för integration

HT-2019

Töres Theorell
Musiken en viktig insats för folkhälsa

Lunchföreläsning inom ramen för projektet In i musiken med stöd av stiftelsen Signatur.

HT-2017

Fredrik Ullén
Den musicerande hjärnan

Fredrik Ullén i Kristianstad den 17 oktober

HT-2016

Lars H Gustafsson
Barnets rätt att få komma till tals

Inom ramen för Utvecklingscentrums dag 9 november

Ylva Mårtens
Vad säger barnen?

Inom ramen för Kristianstad bokfestival.

VT-2015

David Aldridge
The pattern that connects

Vad innebär det att läka, att bli hel, och hur kan en musikalisk relation vara hjälpsam i det arbetet? Föreläsningen hölls i Lilla salen på Kulturkvarteret Kristianstad i samband med årets nationella musikterapikonferens.

 

HT-2014

Eva Sæther, docent vid Musikhögskolan i Malmö, föreläste om El Sistema-satsningen  i Malmö.

 

VT-2014

Våren 2014 blev startskottet för Utvecklingscentrums fokus på genus- och jämställdehetsfrågor inom musik och barnkultur. Idel kvinnor bjöds in eftersom serien hittills dominerats av män.

 

Ellinor Lidén
Barnperspektiv inom scenkonsten

Margareta Wärja
Musik som terapeutiskt medel

Ann Werner
Ungdomars musikvanor 

VT-2013

Töres Theorell
Musik och hälsa 

Gunnar Bjursell
Kulturella hjärnan 

Karin Johansson
Musikpedagogik och orgelimprovisation

HT-2013

Alf Gabrielsson
Starka musikupplevelser

Lars Lilliestam
Olika typer av musiklyssnande  

Bo Nilsson
Barns musikaliska skapande

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa