FÖRSKOLEPERSONAL-KÖREN I KRISTIANSTAD

Gratis fortbildning för dig som jobbar på förskola i Kristianstads kommun.

Förskolepersonalkören är en fortbildning i barnsång för förskolepersonal och drivs sedan 2011 via UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum på Kulturkvarteret Kristianstad. Några tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förkolans verksamhet. På den här sidan hittar du relevant information kring körträffar och sångsatsningar som kan intressera dig som är tidigare, nuvarande eller blivande körmedlem. Det är också via den här sidan du anmäler dig och kan hämta hem material som körledaren delar med sina körmedlemmar.

Ansvarig för denna sida/mejllistor/ anmälan nås på: marika.yamoun@musikisyd.se

Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetschef

0708-20 58 83
annika.johansson@musikisyd.se

För vem?

Våra förskolepersonalträffar inkluderar alla inom förskolan, både dig som känner dig rädd eller osäker på att sjunga och mer rutinerade sångare.

HÖSTEN 2019

Ny körledare – Elisabeth Andersson!

Vi ses följande tre fredagar kl. 9.00–10.30 i Ateljén, Kulturkvarteret Kristianstad: 20/9, 11/10 och 22/11. Jobbar du på förskola i Kristianstads kommun? Den här kompetensutvecklingen är gratis för dig!

Om Elisabeth Andersson

Elisabeth är utbildad musiklärare/sångpedagog med tillägg rytmik vid Musikhögskolan i Malmö och har jobbat på kulturskolor med barn i olika åldrar. Hon har också varit sångerska i musikaler och opera, sjunger folkmusik, visa, pop och jazz. Körsång med rörelse och dans är också något hon gillar. För närvarande är hon kyrkomusiker i Kävlinge, där hon jobbar med barn från 1–16 år och frilansande sångerska, sång- och röstyogalärare.

Anmäl dig här!

Klicka här för att anmäla dig till vår nästa träff fredagen den 22 november. Har du redan anmält dig till våra träffar HT-19, behöver du inte anmäla dig igen. Välkommen!

Material

ENDAST FÖR KÖRMEDLEMMAR!

Inspirationsmaterial, ljudfiler med mera.

Vill du få tillgång till mappen?
 marika.yamoun@musikisyd.se
eller ring/messa på 070-820 58 99.

Få koll!

Få info om kommande körträffar och annat som har med vår sångsatsning i förskolan att göra.

E-postadress
Välj prenumeration
Förskolepersonalkör Krstad
Körstart Kronoberg
LeveransformatSyfte & mål

  • testa repertoar både för sin egen skull och för barnen på förskolan
  • undersöka hur rösten kan bli en tillgång i livet – hur barnrösten fungerar och vad vet vi om sångutvecklingen hos barn
  • prata om ”förebilder – om hur röster ska låta”
  • konkreta tips på röstvård
  • sann sångglädje!

Satsning på mer sång på barns villkor i förskolan

I fokus: Alla barns röster & sång

Alla barns röster och sång är rubriken på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde och höstkonferens 2019. Satsningen fortsätter 2020 bland annat med ett nationellt samarbete inom nätverket YAM Sweden, Regional Musik Sverige som ska resultera i en sångapp för förskolan.

Konferens: 14 november

Alla barns röster och sång är rubriken på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde och höstkonferens 2019. Satsningen fortsätter 2020 bland annat med ett nationellt samarbete inom nätverket YAM Sweden, Regional Musik Sverige som ska resultera i en sångapp för förskolan.

Nytt koncept: Rösträtt

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum tar fram det nya konceptet Rösträtt – sång på förskolan, där sångcoacher i olika genrer ska ut och sjunga tillsammans med och för förskolebarn och pedagoger i Skåne-Kronoberg. Produktionen har inspirerats av projektet Rösträtt som genomfördes 2011–2014 i ett samarbete mellan Malmö högskola (sedermera Malmö universitet) och UNGiKÖR med stöd av Allmänna arvsfonden.

Körledare och träffar VT-19

Karin Holmström

Karin Holmström, alias rytmikkarin, är en klarinettspelande rytmikpedagog som även kan vara katt, höna, dinosaurie, stjärna eller drake. Många barn har mött henne via föreställningarna om Hunden Rund. Med klarinetten i fickan, gitarren på magen och spring i tårna möter hon barn i framförallt mindre storlekar, nu senast i den folkkära musikern Gitte Pålssons konsert ”Ett år, 12 månadssånger och en fanfar!”.

Elinor Fryklund

Elinor har stor erfarenhet av att undervisa både förskolepedagoger och barn ute på förskolorna och har sedan 2011 varit en del i projekt Rösträtt. Hon arbetar som sångpedagog på kulturskolan i Svedala där man tillsammans med alla förskolor i kommunen startat ett permanent samarbete med förskolekörer, dans, instrumentbygge och musiklek. När hon inte sjunger med barn och ungdomar ses hon i olika konsertsammanhang som sångerska, där opera och operett står i fokus.

Genom Kulturnyckelns kompetensutveckling Sång i förskolan

Katarina Nilsson Bremer

Katarina Nilsson Bremer har lett Förskolepersonalkören sedan 2011 och är sedan 2016 även musikpedagog på Malmö Live konserthus. Intresset för körsång tog fart för 35 år sedan och under drygt 15 år har hon lett egna körer med fokus på att våga sjunga. Våren 2019 tar hon tillfälligt paus, men återfinns i kompetensutvecklingen Sång i förskolan via Kulturnyckeln.

Emelie Ekberg och Julia Iderberg

Emelie Ekberg och Julia Iderberg möttes i sitt starka intresse för sång och barn och startade, parallellt med sina musikhögskolestudier, upp sin första barnkör 2012 i Malmö. Idag har de tillsammans och hand om ett 90-tal körsångare. Via sin egen förening och nätverket UNGiKÖR driver de barnkörverksamhet vitt och brett, arrangerar festivaler och deltar även i internationella sammanhang. Under 2018 startar de i Skåne upp fortbildningen ”Barn vill sjunga” som riktar sig till förskolepedagoger, och tidigare getts på andra håll i Sverige.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa