Kompetensutveckling Högskolan Kristianstad

 

Sedan 2016 har studenterna vid Förskollärarutbildningen på Högskolan Krisitanstad fått kompetensutveckling i musik för små barn i samarbete med UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum. Nedan kan du ta del av det program vi presenterar hösten 2019.

Alla tillfällen sker på högskolan onsdagar kl 9–11, med undantag för det sista som är en heldagskonferens på Kultukrvarteret Kristianstad.

Onsdag 4 september, kl 9.00–11.00: Trumattack goes Skapande förskola

En trumattack sker med murarhinkar och trumstockar som delas ut till alla. Därtill används sång, bodybeat, handklapp och stamp. Exakt vilka rytminstrument som används anpassas till vardera kontext och varierar från gång till gång, men gemensamt för alla tillfällen är att det inte krävs några förkunskaper. Alla kan vara med.

Anna-Karin Henrell är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö, men har många musikaliska resor i bagaget till både Kuba och Västafrika. Hon rör sig fritt mellan genrer och kontinenter och behärskar både klassiskt slagverk, som marimba eller timpani och congas, bongos, cajón eller trumset, ja, listan är oändlig. Då hon inte själv är ute och spelar, undervisar hon vid Kulturskolan i Lund.

Fernando Massino är slagverkare, född i Argentina, bosatt i Köpenhamn och utbildad vid folk- och världsmusiklinjen på Musikhögskolan i Malmö. Han är djupt förankrad i den argentinska folkmusiken men bygger också broar, genom att till exempel blanda skandinavisk eller afrikansk musik med sin egen tradition. Hans huvudinstrument är den argentinska bastrumman bombo leguero – ett mjukt, varmt och uttrycksfullt instrument, där man slår på både skinnet och kanten.

Onsdag 11 september, kl 9.00–11.00: Barnkonventionen – kompetensutveckling (för vuxna)

2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Här får vuxna som jobbar med barn möta skådespelaren och dramapedagogen Matilda Ericsson och musikern Jan-Erik Sääf i en exklusiv fortbildning med gestaltning, drama- och värderingsövningar baserade på nyskrivna låtar, sånger och musiklekar med barnkonventionen som tema. 

Matilda Ericsson är utbildad skådespelare vid Göteborgs Universitet och utbildad dramapedagog vid Malmö Universitet. Sedan 1999 driver hon den turnerande musikeatern Lilla Vilda Teatern som spelar för ung publik i södra Sverige. Turnéer på förskolor och bibliotek, specialbeställda verk och kurser till Malmö Stad, skolor, företag, föreningar och kommuner präglar Matildas verksamhet. Därtill har hon haft mycket med barns rätt och ungas delaktighet att göra.

Jan-Erik Sääf är kompositör, textförfattare och musiker, född i Halmstad och utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Här är han också baserad, bland annat som Moomsteaterns egna huskompositör. Låtmaterialet som workshopen tar avstamp i skrev Jan-Erik under 2018 i samarbete med barn i olika åldrar vid Maria förskola och Sorgenfriskolan i Malmö på initiativ av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Onsdag 2 oktober, kl 9.00–11.00: Hur kan vi använda musik och dans i förskolan? (för vuxna)

Elin Waileth har sedan 2012, och i flera år tillsammans med multiinstrumentalisten Andreya Ek Frisk, frilansat med tvärkonstnärliga projekt för scen och klassrum. Här leder hon, i nära samarbete med Andreya, konkreta övningar i ett fyrflätat samspel mellan rytmik och musik, individ och grupp.

Elin Waileth arbetar med tvärkonstnärliga projekt för scen och klassrum för alla åldrar, bland annat i Malmös specialpedagogiska projekt för förskolan “Musiken stärker”. Med rytmik som konstnärlig och pedagogisk metod tar hon sig an genrer där musik och dans är tätt sammankopplade och hon influeras av skandinavisk folkdans, samba, västafrikanska danser och europeisk nutida dans. Sedan 2012 jobbar hon med Waileth & Bardon, ett samarbete som använder normkritisk analys för att skapa ett tryggt rum för rörelse- och ljudskapande.

Andreya Ek Frisk är utbildad folk- och världsmusiker och erfaren multiinstrumentalist. Hen är även “husmusiker” hos Waileth & Bardons och har där haft stort inflytande i deras arbete som ständig deltagare i fördjupningsgruppen och genom att ackompanjera dansklasser, skapa musik för dansstycken, metodutveckla och turnera med produktioner som DansDansDans.

Onsdag 16 oktober, kl 9.00–11.00: Rösträtt – Sjung ut med Elinor

Via det nya konceptet Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan användas i den dagliga verksamheten. I produktionen ingår flera sångcoacher inom olika genrer som ska ut och sjunga med barn och personal ute på förskolor. Här möter ni Elinor.

Elinor Fryklund är sångpedagog och sångerska med stor erfarenhet av att undervisa både förskolepedagoger och barn ute på förskolorna. Hon arbetar som sångpedagog på kulturskolan i Svedala där man inom Arvfondsprojektet Rösträtt (2011–2014) tillsammans med alla förskolor i kommunen startade upp ett permanent samarbete med förskolekörer, dans, instrumentbygge och musiklek. Hon undervisar även på Klassiska musikskolan och Musikhögskolan i Malmö. När hon inte sjunger med barn och ungdomar ses hon i olika konsertsammanhang som sångerska inom främst opera och operett. Barn ska vilja och våga sjunga med kraft är hennes motto för detta program.

Onsdag 30 oktober, kl 9.00–11.00: Förskolepersonalkör med Elisabeth Andersson

Förskolepersonalkören är en fortbildning i körsång för förskolepersonal i Kristianstads kommun som drivs genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum på Kulturkvarteret Kristianstad sedan 2011. Tre tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förkolans verksamhet. 

Elisabeth Andersson är utbildad musiklärare/sångpedagog med tillägg rytmik vid Musikhögskolan i Malmö och har jobbat på kulturskolor med barn i olika åldrar. Hon har också varit sångerska i musikaler och opera, sjunger folkmusik, visa, pop och jazz. Körsång med rörelse och dans är också något hon gillar. För närvarande är hon kyrkomusiker i Kävlinge, där hon jobbar med barn från 1–16 år och frilansande sångerska, sång- och röstyogalärare.

Torsdag 14 november, kl 8.15–16.30: Konferens: Alla barns röster och sång på Kulturkvarteret Kristianstad

Dagen kommer att vara uppdelad i två parallella spår: Alla barns sång (om att sjunga med barn) och Alla barns röster (barnkonventionen, delaktighet och alla barns rätt att få höras). Program publiceras i sin helhet och anmälan öppnar vi efter sommaren.

Klara föreläsare & akter:

Gunnel Fagius, musikdirektör, fil.mag. i musikvetenskap vid Uppsala universitet, leder det nationella projektet Barn och sång och ingår i det europeiska forskarnätverket Choir in Focus
David Johnson, doktorand Musikhögskolan i Malmö, forskar kring sång i skolan, följer nya produktionen Rösträtt – sång i förskolan under 2019
Kerstin Börjeson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare, utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har studerat på den kyrkomusikaliska utbildningen och är även körpedagog.

Rösträtt – sång på förskolan med Elinor Fryklund, Dan Knagg, Anders Larsson, Anna Elwing, Andrea Tjäder, Lisa Löfqvist, Mimi Terris, Tania Wayra

The Real Group avslutar dagen!

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa