OM UNGA MUSIK I SYD

 


				

Vill du veta mer om vår verksamhet? Prenumerera på våra nyhetsbrev. Ta del av tidigare nyhetsbrev.

Ett regionalt producentteam

UNGA Musik i Syd är den regionala musikinstitutionen Musik i Syds barn- och ungaverksamhet. Vi verkar i Skåne och Kronoberg, har producenter i Växjö, Malmö och Lund och huvudkontor i Kristianstad. Tillsammans utgör vi ett gäng heltids- och deltidsanställa som producerar och utvecklar levande musik med egna musiker och frilansartister.

För barn & vuxna i det lokala kulturlivet

I samarbete med lokala arrangörer producerar vi årligen omkring 1.500 konserter, föreställningar och workshops för ca 150.000 barn, unga och vuxna på förskolor, skolor, bibliotek och andra offentliga spelplatser i vår region. Genom vår verksamhet når kvalitativa musikupplevelser ut på platser, mindre orter och glesare bygder, där man annars inte skulle kunna producera och framföra ett liknande utbud.

Där barnen är

Den största delen av vår verksamhet sker som uppsökande verksamhet där barnen är, i deras egen vardag, i förskolor, skolor, samlingssalar, klassrum, aulor och gymnastiksalar. Musiker som turnerar med oss är utvalda, professionella och erfarna, skickliga på sina instrument och på att möta barnen. De spelar i små och stora lokaler, inte sällan tidiga mornar eller eftermiddagar för en publik som består av förskolebarn, elever, personal och anhöriga. 

Nytt utbud varje vår

Under senhösten väljer vi ut och sätter ihop nya musikprogram, som vi presenterar i en webbkatalog och visar upp under så kallade utbudsdagar. Här möts artister, beställare, arrangörer, lärare och elever, förskolepersonal och yngre barn för att ta del av levande musik som kan beställas till subventionerat pris. I vår webbkatalog och på våra utbudsdagar presenterar vi även färdiga program för Kulturrådets statsbidrag Skapande skola och förskola. Här verkar vi, efter behov och önskemål, som en resurs för att underlätta ansökningar som involverar musiker.

Familjeserier & festivaler

Vi verkar även för att barn och vuxna i vår region tillsammans ska få uppleva levande musik av hög kvalitet inom olika genrer utanför förskolan och skolan, på platser där det annars kanske inte skulle vara möjligt att producera professionella musikprogram. 

Inför konserten

Vi gör allt vi kan för att både underlätta för våra arrangörer och bädda för en fin musikupplevelse för såväl barn som vuxna. Via vår hemsida kan man ladda hem material som kan komma att behövas inför konserten eller musikerbesöket, såsom pressbilder, affischer och pedagogiska handledningar.

Barn & unga i vår verksamhet

KulturCrew är ett projekt där vi, i nära samarbete med Riksteatern Skåne, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och andra regionala kulturaktörer, utbildar skolungdomar i arrangörskap, scenteknik och kommunikation, enligt ett koncept hämtat från Norge och Danmark. Jämte KulturCrew, som främst handlar om det som händer kring scenupplevelsen, driver vårt utvecklingscentrum det egna projektet Musikrådet, som utbildar elever i att tycka till och prata om det som sker på scen. Både KulturCrew och Musikrådet har vi med oss in i viktiga delar av vår verksamhet, som urvalsprocesser och utbudsdagar.

Barn & unga på scen

Vi bidrar också till att skapa speltillfällen och möjligheter för barn och unga musikutövare att stå på scen, med eller utan etablerade musiker och publik. Detta gör vi till exempel genom musiktävlingen Imagine, som pågår under hela våren. Det sker även inom utvecklingsprojektet UNGA Folk, med stöd av Kulturrådet, barn- och ungdomsstämmor och familjekonserter, i samarbete med lokala arrangörer, fritids- och ungdomsverksamheter, kulturskolor och studieförbund.

Foto: Firas Mukarker
Foto: Kennet Ruona

Utvecklingscentrum

Sedan 2010 sker UNGA Musik i Syds utvecklande verksamhet inom Utvecklingscentrum, med stöd av Region Skåne och Kristianstads kommun. Här fördjupar vi vår verksamhet, i samarbete med andra kulturaktörer, frilansare och forskare, tar fram nya koncept, nyproducerar, kompetensutvecklar vuxna som arbetar med kultur, barn och unga; allt i syfte att förse ung publik med fler högkvalitativa, levande musikupplevelser. Varje år utses ett fokusområde med anknytning till ett aktuellt och angeläget branschtema som mynnar ut i en nationell höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad.

En del av något större

Som en avdelning inom Musik i Syd, som i sin tur är en del av samverkansorganet Regional Musik i Sverige, tidigare länsmusiken, ingår vi i ett större musiksammanhang. UNGA är därtill drivande i det nationella nätverket YAM Sweden, kopplat till den i Bryssel baserade organisationen JM International (JMI), som ger unga möjlighet att uppleva och spela musik över nationsgränserna. Vi står även bakom uttagningarna och regionfinalen Skåne-Kronoberg inom Sveriges bredaste musiktävling Imagine Sweden (tidigare Musik Direkt). 

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa