Skånska Spektakel (Skapande skola)

Målgrupp: åk 4–6
Period: läsåret 2019/20
Speltid: 4 dagar med 4 x 40 min + 1 dag genrep och föreställning
Max publik: 30 x 4 (120 totalt)
Lokal: öppen samlingslokal, gymnastiksal, aula
Scenyta: fri golvyta
Bygg-/rivtid: 20/20 min
Pris: Enligt överenskommelse
Producent: Annika Johansson, 0708-20 58 83,
annika.johansson@musikisyd.se

Medverkande

Ninni Carr, fiol, sång och dans
Laif Carr, durspel, fiol, sång och dans

Ale Carr, cittern, fiol (gästspelman vid föreställningen)

Pressbilder, infoblad, affischer här!

Beskrivning

Drygt 50 000 elever har idag varit med om Skånska Spektakel – ett fördjupningsprojekt som omfattar fem dagar. Kanske är det nu dina elevers tur? Programmet har under 25 års tid utvecklats och drivits av riksspelmännen Ninni Carr och Laif Carr som här använder folkmusiken som ett pedagogiskt verktyg för att stärka och skapa gemenskap. Kombinationen av ett oslagbart koncept och deras långa erfarenhet medför att projektet ständigt efterfrågas och snabbt fullbokas. Eleverna får, utifrån sina egna förutsättningar, dansa, sjunga och spela. Stor vikt läggs vid varje enskild elevs utveckling. Projektet avslutas med en kvällsföreställning inför en entusiastisk publik av kompisar och föräldrar.

Det här produktionen skräddarsyr vi och prissätter tillsammans med dig som beställer den. Därför går den inte att beställa direkt via webbshoppen. Kontakta producenten Annika Johansson på 0708-20 58 83 eller annika.johansson@musikisyd.se

Mindre budget? Beställ Spektakel för en dag.

Förberedelser:
Skånska Spektakel inleds med att Ninni Carr och Laif Carr gör ett besök hos personalgruppen på skolan för att informera om projektets innehåll, bestämma schema och boka lokaler. För att alla ska få en gemensam utgångspunkt för vidare integrering av projektet i skolans arbete är det viktigt att alla berörda lärare får möjlighet att vara med vid denna träff. Medverkande barn (max 120) delas in i max 4 grupper, gärna klassvis med upp till 30 i varje.

Fyra besök:
Varje grupp/klass får fyra förberedande besök då musikerna och pedagogerna med hjälp av traditionellt material lär ut dans, lek, sång och spel. Lektionerna är intensiva men anpassas efter elevernas olika förutsättningar och ålder. Besöken genomförs som lektioner med olika inriktning, där respekten för barnen och deras olika förutsättningar genomsyrar undervisningen. Alla får kontakt med sånger, sånglekar, lekar och danser från folkkulturen. Alla får också pröva på att spela något instrument.

Vid det fjärde besöket får alla grupper öva på sitt framträdande inför den avslutande kvällsföreställningen; sjunga, spela och leka. Här tränas också grunderna i den sceniska färdigheten, publikmedvetenhet, röststyrka och förmåga att ta plats i rummet. Inför och under Spektaklet kan barnen ta ansvar för till exempel affischer, information och mottagandet av publiken.

Avslutningsdagen:
Ett genrep genomförs samma dag som den avslutande kvällsföreställningen. Då får alla också träffa en särskilt inbjuden gäst – gästspelmannen. Vid genrepet får varje grupp prova att framföra sin del av föreställningen på scenen. Den gemensamma repertoaren i alla grupper medför att de övriga blir en aktiv publik som själva följer det som händer på scenen, kan delta i sången även vid en annan grupps framträdande och dela med sig av entusiasm och uppmuntran. Avslutningen sker sedan inför släkt och vänner.

Eget skapande
Undervisningen utgår från leken, dansen, spelandet och dramat:
Genom leken och dansen skapas grunden för hänsyn och gemenskap mellan barnen. Spelandet hamnar i fokus när barnen får prova att göra olika rytmer på små trummor, träblock, tonboxar och mungigor. De äldre barnen får bekanta sig med fioler och stråkar och ibland även prova basfiolen eller xylofoner. Rytm och melodi förenas med lekfulla metoder och det kan även hända att en klass får träna på att skapa egna sångtexter. Dramat sker genom sångleken, där eleverna får spela ut till exempel sin förtvivlan om att bli ensamma och övergivna. De äldre barnen kan också få dramatisera ett kväde från medeltiden, med många berättande sångverser och vackra omkväden (refränger). Som i alla tider handlar det om hjärta och smärta med många förvecklingar. Sånglekens kvicka lyriska vändningar byts här ut mot balladens långa spännande berättelse.

Syfte
Aktiviteten öppnar upp för alla deltagare att våga höras, synas och påverka tillsammans med skånsk folkmusik som verktyg.

Ämnen som programmet kan kopplas till:

  • Musik

  • Svenska

  • SO

  • Nordiska språk

  • Idrott

  • Dans

Ninni Carr har många års erfarenhet som metodiklärare på musikhögskola, rytmikpedagogik, ridlärare, dans- och lekpedagog.
Laif Carr arbetar med demenssjuka inom Musik i vården, där han har byggt upp en speciell kunskap som handlar om ordlös kommunikation. 

Tillsammans har de stor erfarenhet av socialt musikarbete genom folkmusik och är väl kända profiler från långkörare som till exempel (Skånska) Spektakel – ett projekt som har funnits i många år och bygger på flera besök på en skola som förberedelse till ett stort publikt ”spektakel” med många barn på scen. De är också båda mentorer för flera ensamkommande.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa