Upplägg

1. Se & Höra: Cajsa har med sig ett stort antal forntida instrument och ljudverktyg som hon berättar om och spelar på, från stenålderstrumma och bronsålderslur till järnålderspipa och vikingatida lyra.

2. Röra: Eleverna får själva både utforska och göra ljud med de flesta av instrumenten.

3. Göra: Eleverna får lära sig att tillverka ett enkelt forntida ljudverktyg, rentav flera om tid och lust finns, av ben, nöt- och musselskal eller trä.

Upplägget kan anpassas vad gäller den forntida period som man vill fokusera på (t.ex. enbart stenålder, hela forntiden, eller kanske enbart vikingatid!)

Eget skapande

Varje klass får material till tillverkningen av enkla ljudinstrument.

Till möjlighet för fördjupning får klassen ett omfattande pedagogiskt material:

En CD med utförligt texthäfte, antingen ”Fornnordiska klanger” (42 exempel med olika forntida instrument från sten, brons och järnålder inklusive vikingatid) eller ”Ice and Longboas” (vikingatida instrument och vokal musik från vår äldsta medeltid i Norden).

Dessutom får klassen två illustrerade bygghäften: ”Den gröna musiken” (hur man tillverkar ljudinstrument av växtdelar) och ”How to make simple Viking sound tools” – kan även fås på svenska.

Syfte

Att tematiskt fördjupa elevernas kunskaper om:

våra äldsta musik- och ljudmiljöer (ca 10 000 f.Kr – 1100 e. Kr), hur vi kan veta något om dessa, hur en musikarkeolog arbetar för att försöka på svar på alla frågor om våra äldsta förfäders musik- och ljudaktiviteter!

Ämnen som programmet kan kopplas till

  • Musik
  • Historia
  • Träslöjd