Trumdans och Musiken stärker 


Foto: Hans Jonsson

 

Trumdans är en spinoff från utvecklingsprojektet och skolproduktionen Trumattack! som turnerat runt på ett stort antal skolor i Skåne och även visat sig vara ett framgångsrikt koncept på festivaler och andra offentliga spelplatser.  Skulle vi kunna göra något liknande för förskolan och de yngre barnen, frågade vi oss ganska snart. Svaret blev Trumdans – en förskoleproduktion som vi under våren 2017 tar fram i samarbete med Förskoleförvaltningen Malmö stads projekt Musiken Stärker.

Pape Seck – Trumdans konstnärlige ledare

Pape Seck känner ni kanske igen från Trumattack 2016–2017? Här har han satts i en ny duokonstellation med koraspelaren Malick Diebate. Pape är en Malmöbaserad dansare och musiker, uppvuxen i en Guëweul-familj i Dakar, Senegal. Han har spelat och dansat så kallad Sabar i hela sitt liv och tränat och uppträtt professionellt sedan han var 13 år. För honom är Sabarmusik och -dans ett sätt att må bra och vara i nuet.

 

Malick Diebate och Elin Waileth

Malick Diebate Foto: Mattias Löfgren

Malick Diebate är griot från Senegal, också han verksam i Malmö. Musiken har gått i arv i hans familj i generationer och musiken han spelar är berättelser hämtade från hans folks, Mandinka, historia. Malick förmedlar vidare deras sånger, men gör också egna kompositioner. Hans huvudinstrument är kora, även kallad västafrikansk harpa med 22 strängar gjord av kalebass, koskinn och afrikansk padoek.

Elin Waileth foto: Marika Yamoun

Elin Waileth är föreställningens regissör och ”yttre öga”. Hon har sedan 2012 frilansat med tvärkonstnärliga projekt för scen och klassrum och är ena halvan av duon Waileth & Bardon – normkritik genom rörelse. Många familjer i Malmö har lärt känna Elin genom konceptet Familjedans, där barn och vuxna dansar tillsammans på lika villkor och genom Kulturskolan där Elin bland annat samarbetat med språkutvecklare och gjort föreställningar för och med förskolebarn, lett femårskörer och fortbildat förskolelärare.

Trumdans i MusikA

Från den 20 maj hittar ni Trumdans i vår app MusikA

Tisdagen den 18 april spelade vi in Trumdans i de tre interaktiva elementen ”Hoppa”, ”Rulla” och ”Snurra”. Dessa kommer ni från den 20 maj, i samband med Trumdanspremiärerna inom ramen för Språkveckan i Malmö och Kulturnatten i Kristianstad, att hitta i vår förskoleapp MusikA. Nedan en film från inspelningen då förskolebarn från Lillstjärnans och Gläntans förskola deltog tillsammans med musikerna Pape Seck och Malick Diebate samt regissöen Elin Waileth. För inspelningen stod Johan Salo och för ljud Olle Grane.

 

Samarbete med Musiken stärker

I projektet Musiken stärker medverkar 90 förskolepedagoger från tolv förskolor över hela Malmö. Bland annat får de ta del om fortbildning med fördjupning och pedagogiskt handledning kring hur man kan jobba inkluderande med musik i förskolan. Projektet riktar sig även till pedagoger som arbetar med funktionsnedsatta barn. Varför inte ta fram en föreställning gemensamt och i detta samarbete låta kompetens från Musiken stärker och Musik i Syd korsbefrukta varandra? Den idén nappade man på från båda håll såklart och genomförs våren 2017.

 

Wolof, svenska och andra sätt att språka på

Samarbetet ska resultera i en tvåspråkig interaktiv föreställning, baserad på svenska och senegalesiska barnvisor, framförda på västafrikanska slagverk och kora. Tematiskt ska den handla om alternativa vägar och möjligheter att mötas, umgås och kommunicera.

 

Premiärer i Malmö och Kristianstad

Trumdans har intern förskolepremiär i Malmö vecka 20, våren 2017, även kallad Språkveckan. Då, den 15–17 maj, spelar Pape och Malick för förskolebarn från alla Malmös olika delar i Kulturhuset Mazetti. Lördagen den 20 maj är det offentlig världspremiär inom ramen för Kulturnatt Kristianstad kl 13 på Kulturkvarteret Kristianstad.

Musiken stärker – om ljud, rörelse och rytm i förskolan

 Musiken stärker är ett pilotprojekt som drivs av förskoleförvaltningen Malmö stad med stöd av Specialpedagogiska myndigheten (SPSM). Projektet pågår från augusti 2016 till augusti 2017 och ska resultera i att nya sätt att arbeta med musik sprids inom Malmö stads förskolor. Hur kan musiken fungera inkluderande är en viktig aspekt som utforskas i projektet. I samverkan med flera aktörer vill man pröva idéer och metoder där man tar hjälp av musik för att inkludera alla barn oavsett funktionsnedsättningar, etnicitet, kultur, språk och kön.

 

Tolv förskolor spridda över Malmö stad deltar i projektet. Dessa får kontinuerliga besök av sex verksamma musiker, dansare och rytmikpedagoger. Tanken är att musikbesöken ska leda till att pedagogerna utökar sin kompetens i musik och får inspiration i hur de kan arbeta med musik på olika sätt med alla barn. Pedagogerna får även träffas i en lärgrupp. Här får de fortbildning under ledning av förskoleförvaltningens utvecklingspedagoger.

Kontakt

Anna-Carin Fogelqvist
Utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum

0705–92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa