UTVECKLINGSCENTRUM

Fokus 2019: Alla barns röster & sång

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad. Här driver vi projekt och program tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare i syfte att fördjupa vår verksamhet och utveckla nya metoder som ska främja barns och ungas möten med musik. 

I år tar vi fram en ny produktion, Stopp min kropp, som vi premiärvisar i samarbete med Rädda Barnen. Vi utvecklar även ett nytt koncept, Rösträtt – sång på förskolan, med sångcoacher i olika genrer som ska ut och sjunga med förskolebarn och deras pedagoger. Med stöd av Stiftelsen Signatur driver vi slutligen utvecklingsprojektet In i musiken på Kulturkvarteret Kristianstad och utvecklar i ett samarbetsprojekt vidare vår app MusikA.

Varje år utser Utvecklingscentrum ett nytt fokusområde som präglar den utvecklande verksamheten inom UNGA Musik i Syd och mynnar ut i en höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad. Alla barns röster & sång är rubriken på vårt fokusområde och konferens 2019.

Läs mer om konferensen här. Läs mer om fokusområdet här.

Kontakt

Anna-Carin Fogelqvist

Anna-Carin Fogelqvist

Utvecklingsansvarig

0705–92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

AKTUELLT:

Rösträtt - sång på förskolan

Under 2019 tar vi inom Utvecklingscentrum fram en ny produktion: Rösträtt – sång på förskolan. Elinor Fryklund, Per Knagg, Anders Larsson och Mimi Terris är idag valbara sångcoacher. Till hösten fyller vi på med fler, alla med sina individuella program och genrer, däribland: Anna Elwing (folkmusik, yoga), Andrea Tjäder (tidig musik), Lisa Löfqvist (opera) och Tania Wayra (sydamerikanskt)

Syftet är att ute på förskolor möjliggöra för riktigt små barn att få sjunga, låta och lyssna utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer om procesen.

Digital utveckling MusikA + GameA

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beviljat 1 358 672 kr till appen GameA – ett aktivitetsspel som riktar sig till barn med rörelsehinder, såsom Cerebral Pares (CP) eller ryggmärgsbråck (MMC). Denna ska nu utvecklas och kopplas till vår app MusikA i ett samarbete mellan Lunds universitet Designvetenskaper, Do-Fi, RBU Skåne, Skånes universitetssjukhus Barn- och ungdomsmedicin och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

I såväl GameA som MusikA är musik och rörelse en viktig del och apparna kommer att peka mot varandra. Artisterna Elin Waileth och Andreya Ek Frisk från UNGA Musik i Syds produktion Musik i Rörelse kommer att medverka i aktivitetsspelet.

Syftet med GameA är att uppmuntra till och underlätta fysisk aktivitet och appen ska vara anpassad till behoven hos barn med funktionsvariationer.

Uppdateringar i MusikA

Vi har lyssnat på barn och pedagoger. I enlighet med deras önskemål kan man nu hoppa över introt och komma direkt till aktiviteten i flera filmer under knapparna Sjunga, Dansa, Vila och Språka. Appen kan behöva uppdateras för att få dessa ändringar.

I HÖST:

Forskare berättar: Töres Theorell

Musiken en viktig insats för folkhälsa

Måndag 28 oktober, kl 12.00–12.30
Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad

Premiär: Stopp min kropp!

4 november, kl 14–18
Palladium Malmö

Vår nya produktion Stopp min kropp turnerar i höst bland annat i Ängelholm, Lomma och Växjö och världspremiärvisas i sin helhet i samband med Rädda barnens lansering av sitt pedagogiska material med samma namn. Temat är barn och sexuell trakasserier.

Utvecklingsprojekt: In i musiken

Pågår i Kulturkvarteret Kristianstad

  

Under två år med start våren 2019 ska Musik i Syd, genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, fördjupa arbetet med och skapa förutsättningar för att framför allt barn ska få möta den klassiska musiken och skapa en relation till Kulturkvarteret Kristianstad.

Konferens: Alla barns röster & sång

Torsdag 14 november
Kulturkvarteret Kristianstad

En dag uppdelad i två parallella spår: Alla barns sång (om att sjunga med barn) och Alla barns röster (om alla barns rätt att höras). 

Satsningar som inkluderar barn & unga

MUSIKRÅDET

Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter. Satsningen startade upp på Sorgenfriskolan i Malmö 2017 och spred sig under 2018 till Fröknegårdsskolan i Kristianstad och förskolor i Malmö och Önnestad. 

KULTURCREW

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum är med och driver KulturCrew där vi i samarbete med bland annat Riksteatern Skåne och Regionteatern Blekinge-Kronoberg med flera regionala kulturaktörer utbildar elever från mellanstadiet upp till gymnasiet i ungt arrangörskap.

Kompetensutveckling för vuxna

FÖRSKOLEPERSONALKÖR

Fortbildning i körsång för förskolepersonal pågår i Kristianstad sedan 2011 på Kulturkvarteret Kristianstad. Några tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

BARNKONVENTIONEN M.M.

I vårt aktuella utbud hittar du tre kompetensutvecklingar riktade till personal på förskolor, skolor och andra arbetsplatser med barn & unga: Barnkonventionen – kompetensutveckling, Hur kan vi använda musik och dans i förskola/skola? och Trumma på wolof & svenska. Samtliga har tagits fram via Utvecklingscentrum.

Utvecklingscentrums fyra ben

FORSKNING

Utvecklingscentrum knyter på olika sätt forskare till sin verksamhet, via till exempel följeforskning, däribland Ylva Holmberg, Camilla Löf och Anna Linge, eller vår föreläsningsserie Forskare berättar. Fredrik Ullén, Lars H Gustafsson, Ylva Mårtens, David Aldridge, Eva Sæther, Margareta Wärja, Ann Werner, Gunnar Bjursell, Töres Theorell och Alf Gabrielsson för att bara nämna några.

KOMPETENS & DELAKTIGHET

Vi värnar särskilt om alla vuxna som arbetar med barn och erbjuder kompetensutveckling kring musik med unga deltagare och barn till lärare, pedagoger, frilansmusiker, vårdpersonal, kultursamordnare, kulturombud med flera. Sedan 2017 inkluderar vi även förskolebarn i vår verksamhet och utbildar elever via vårt eget utvecklingsprojekt Musikrådet och det regionala samverkansprojektet KulturCrew. 

NYPRODUKTION

Grunden vi står på är att främja och utveckla levande musik för barn och unga. Koncept som Vi slår på trummor inte på varann, Solisten, Trumattack och nu senast Rösträtt – sång i förskolan samt produktionerna Trumdans, Resor över vatten och Barnens dag – om barnkonventionen har tagits fram genom  UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

DIGITALISERING

Vi använder digitala komplement och sociala medier för att på ett varierat och mångfacetterat sätt utveckla vår identitet och digitala närvaro i dialog med våra målgrupper. MusikA – en app för förskolan – som vi gör tillsammns med företaget Do-Fi i Malmö, fyller vi varje år på med nytt innehåll som både anknyter till och fördjupar vårt utbud. Delar av vår verksamhet kan man ta del av via filmer på Musik i Syds digitala tevekanal Musik i Syd CHANNEL.

Tidigare fokusområden & konferenser

2018 Barns rätt & delaktighet

2017 Musik för integration

2016 Musik 0–5 år #musikitid

2015 Norm-kritik & musik

2014 Klassisk musik

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa