Ansökan och urval

Vill du ansöka till att komma med i vårt musikutbud så har vi varje år ett open call som kallas SPELA FÖR UNGA. Här nedan kan du läsa om hur det fungerar.

Vem kan söka?

Ett open call går ut vitt och brett på både svenska och engelska under sommarhalvåret (datum varierar). På grund av vårt geografiska läge har musiker baserade i Öresundsregionen större chans att komma med i vårt utbud, men det utesluter inte att produktioner från andra regioner eller våra grannländer kan tas med i urvalsprocessen. Faktorer som relevans, innehåll, kvalitet och årlig finansiering avgör.

Följande kriterier behöver du uppfylla

• Du är riktigt bra på att sjunga eller spela ditt instrument.
• Du är genuint intresserad av att spela för barn och unga.
• Din produktion ska vara angelägen för en ung publik och utgå från den i tilltal, form och innehåll.
• Fokus bör ligga på musiken, önskvärt är att minst 60 procent av föreställningens innehåll ska vara musikaliska inslag.
• Du måste vara tillgänglig på telefon/e-post under urvals- och katalogprocessen och kunna uppträda på vår utbudsdag.
• Du måste kunna länka till en film, med bra bild- och ljudkvalitet, som visar (en del av) konserten, föreställningen eller workshopen, gärna med publikinteraktion.

Med vad kan man söka?

I formuläret får du välja mellan följande tre nivåer: 1. Under utveckling, 2. Klar för turné och 3. Turnerar. Om en produktion under utveckling, behöver du/ni ha kommit en bit på väg. Kom gärna på våra frilansträffar eller kontakta en producent för tips och input före ansökan.

 

Filmen är viktig!

Bäst är om vi kan ta del av produktionen live förstås, men om det, av olika anledningar, inte går, blir filmen desto viktigare. Tänk på att den måste gå att länka till, då vi inte tar emot bilagor. Försök få så bra ljud- och bildkvalitet som möjligt, gärna med publik om det går.

Ansökan

Om din anmälan kommer in först eller sist, några minuter före deadline, spelar ingen roll. Det är därför bättre att skicka in en så komplett anmälan som möjligt så sent det går, än att skicka in något tidigare som du vet kommer att behöva kompletteras.

Urvalsprocessen

Våra producenter jobbar kontinuerligt hela året med att titta på mer eller mindre färdiga produktioner som kan vara intressanta att lyfta in i vårt utbud. De tar också löpande del av de intresseanmälningar som inkommit för statuskoll och omvärldsanalys. Men det är först efter deadline som allting mals ner och processas i förhållande till den helhet som vårt kommande utbud också utgör.

Producentteamet går under senhösten igenom och lyssnar på alla ansökningar som inkommit och begär vid behov in eventuella kompletteringar. Vi använder en referensgrupp med pedagoger från grundskolan och kultursamordnare som bollplank i vår urvalsprocess. Under flera producentmöten stöts, blöts och spikas det slutliga utbudet i förhållande till helhet, prioriteringar och budget.

 

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.