YAM står för Young Audiences Music och är ett nätverk inom Regional Musik i Sverige med producenter från hela landet som verkar för att stärka och utveckla arbetet med levande musik för barn och unga. Nätverket är även en nationell filial till JM Internationals YAM-program (www.yamspace.org).

Producenter från hela landet

YAM Sweden har ett 50-tal aktiva medlemmar från 29 regionala musikinstitutioner. Alla arbetar med produktioner och utbud inom förskola, skola och det offentliga inom det regionala musiklivet. Att förse barn och unga med högkvalitativ levande musik inom en mångfald av genrer och uttryck är en gemensam målsättning för alla. 

Producentakademin

Planerar nätverksträffarna gör Producentakademin, som består av 5 fasta medlemmar och en tillfällig beroende på var träffen sker. En målsättning är att sprida träffarna så att de sker i olika regioner varje gång.  Dessa kan planeras antingen i samband med något annat musikregionalt evenemang, till exempel Folk & Världsmusikgalan, Nationella Musikmötet eller Yam Session, eller som fristående möten. Aktuella medlemmar i Producentakademin är: Anna-Carin Fogelqvist (sammankallande, UNGA Musik i Syd), Bobo Åkerros (Musik Västernorrland), Helena Rung (Kultur i Väst), Christina Vermandis (Musik i Blekinge) och Ismo Railisson (Scenkonst Sörmland)

Ett nätverk inom RMS
– Regional Musik i Sverige

Filmklipp: YAM Sweden inviger nationella projektet ”Rösträtt – Sång i förskolan”

På konferensen SÅNG & SPRÅK den 11 november 2020 presenterade YAM Sweden sin nationella sångsatsning ”Rösträtt – Sång på förskolan”. Projektet ska främja mer sång på barns villkor i förskolan, däribland en ny app och sångstunder med professionella sångcoacher.

 

Fortbildning och samverkan

Utgångspunkten för träffarna är att genom kunskapsspridning skapa bättre förutsättningar för varje enskild producent att utföra sitt regionala uppdrag mer effektivt och hållbart. Här möts medlemmarna över regionala gränser för att underlätta tids- och kostnadsbesparande samarbeten, men också i ett större och mer resursstarkt sammanhang kunna bjuda in framstående personer på området, internationella föreläsare och forskare.

YAM Sweden satsar på sång i förskolan

Nu ska Sverige åter bli ett sjungande land! UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum har fått bidrag från Kulturrådet för ett treårigt projekt Rösträtt-sång på förskolan” som har syftet att ge verktyg för röst- och sångmetodik till lärare och barn i förskola.  

Vi vill arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan. YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) har stora möjligheter att i gemensamma strategier i hållbart perspektiv medverka till att barn får sjunga på sina villkor. Från norr till söder möts vi i vårt gemensamma uppdrag att sprida levande musik till barn och pedagoger.  

Utvecklingsarbetet har tre tydligt urskiljbara delar:  
– Rösträtt (utbilda regionala sång-coacher som sen gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan) 
– det digitala verktyget/låtautomaten med tonartsbarometer (musikbibliotek med inspelade filmer och mp3-filer) 
– hemsida (med huvudsyfte att ge mer information, varför ska man sjunga med barn och hur? 

Innehåll: metodiska tips till pedagoger, forskningsunderlag, länkar till våra organisationers hemsidor, inspirationsfilmer etc.) 

Huvudmål: Vår satsnings primära fokus är att ge personal verktyg/fortbildning hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst. Alla förskolelärare skall kunna använda sin sångröst utan att värdera den. Detta för att förmedla en lekfull inställning till förskolebarnen. 

Dessa 11 regioner är med under första året: UNGA Musik i Syd UtvecklingscentrumKultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken och Scenkonst Sörmland.   

 Läs mer om sångsatsningen här

Kontakt
Södra Sverige

Anna-Carin Fogelqvist

Anna-Carin Fogelqvist

Sammankallande YAM

0705-92 52 01
anna-carin.fogelqvist@
musikisyd.se

 

Kontakt
Norra Sverige

Vad gör YAM Sweden?

 • Stöttar och stärker varje enskild producent genom att bidra till kunskapsspridning, fortbildning, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och samarbeten över regionala gränser
 • Underlättar nationell och internationell överblick och omvärldsbevakning
 • Motverkar stuprörsstrukturer och att man i onödan uppfinner hjulet på nytt
 • Synliggör och sprider kunskap om barn- och ungaproducentrollen 

YAM Swedens vision

 • Vi ska vara ett professionellt och nationellt nätverk, kopplat till JM Internationals YAM-program, som genom olika former av kompetenshöjande insatser främjar barns och ungas tillgång till levande musik av hög kvalitet.
 • Vi ska främja barns och ungas delaktighet och tillgång till levande musik.
 • Vi ska aktivt arbeta för att uppfylla de kulturpolitiska målen och hålla våra medlemmar à jour med aktuell forskning, nya metoder, råd och rön på området, därmed öka kompetensen generellt och höja statusen på musik för barn och unga.

Kort historik

I sin nuvarande form har nätverket funnits sedan den 4 maj 1999, då det under en barn- och ungakonferens i Karlskrona beslutades, även på chefsnivå, om mer regelbundna nationella barn- och ungaträffar. Dessförinnan hade två nätverksträffar ägt rum i Göteborg 1996 och Uppsala 1997. I november 1999, på en träff som ägde rum i Västerås, utsågs den första Producentakademin, den grupp som planerar och arrangerar nätverksträffarna. Den bestod av Margareta Norberg, Katarina Bonander, Kenneth Lindholm, Jan-Peter Dahl och Tommi Rasmussen. Sedan dess har det hållits nätverksmöten 1–2 gånger per år (totalt ett 40-tal), ofta i anslutning till något arrangemang som många producenter skulle ha åkt på ändå.

Tidigare möten:

2020

 • Eskilstuna 6 feb (i samband med Folk och Kultur 2020), gemensam programpunkt i programmet och egna möten på Scenkonst Sörmland.

2019

 • Göteborg 29–31 okt (i samband med Planeta Festival)
 • Luleå/Piteå 8 maj (i samband med Nationella Musikmötet)

2018

 • Gävle/Orbaden 29–30 augusti
 • Luleå/Jokkmokk 31 januari–1 februari (i samband med Jokkmokk Marknad)

2017

 • Karlskrona, 31 maj–2 juni

2016

 • Larvik, september (inom YAMSession)
 • Västerås, mars (inom Folk & Världsmusikgalan)

 2015

 • Stockholm, mars
 • Zagreb, september
 • Kristianstad, november

2014

 • Visby, juni
 • Umeå, november (inom Showcase Umeå)

2013

 • Kalmar, januari
 • Bryssel, november

2012

 • Örebro, januari
 • Jönköping, august

2011

 • Glasgow, januari
 • Sundsvall, augusti

2010

 • Malmö, januari
 • Göteborg, september

2009

 • Gävle, januari
 • Jönköping

2008

 • Malmö, januari
 • Uppsala, augusti

2007

 • Luleå, mars

2006

 • Stockholm, maj (inom Stora Musikmötet)
 • Eskilstuna, september

2005

 • Halmstad, april
 • Linköping, oktober

2004

 • Västerås, mars
 • Falun, oktober

2003

 • Östersund, april
 • Helsingborg, oktober (inom New Earports)

2002

 • Kalmar, januari
 • Stockholm, maj (inom Musikmötet)
 • Göteborg, oktober

2001

 • Karlstad, april
 • Södertälje, november (inom Biennalen)

2000

 • Gävle, maj
 • Stockholm, november

1999

 • Karlskrona, maj
 • Västerås, november 
  (Producentakademin bildades)

1997

 • Uppsala, november

1996

 • Göteborg

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa