Utvecklingscentrum: Forskning

Sedan starten 2010 har vi genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum kunnat knyta en rad olika forskare till vår verksamhet, bland annat via följeforskning, olika utvecklingsprojekt och föreläsningsserien Forskare berättar riktad till en publik intresserad av forskning inom musik, kultur, barn och unga.

Våra följeforskare

Följeforskning är ett samlingsbegrepp för forskning som genomförs i nära samarbete med verksamheter i utveckling. Ambitionen är att på ett mer övergripande plan sträva efter att möjliggöra en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund samtidigt som man främjar dokumentation och ytterligare spridning av erfarenheter och resultat. Från 2015 till 2017 har två forskare från Malmö Högskola, Ylva Johansson och Camilla Löf, varit knutna till Utvecklingscentrum. Under 2017 anslöt sig en tredje till skaran: Anna Linge från Högskolan Kristianstad. Nya följeforskare har vi i David Johnson och Sverker Zadig 2019–2020.

Forskare berättar

En föreläsningsserie som vänder sig till en intresserad allmänhet och presenterar den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige i dag. En rad forskare från hela Sverige har sedan serien startade 2013 kommit till Kristianstad. Fler föreläsningar har filmats och uppmärksammats av press och radio.

Töres Theorell

För att statistiskt kunna utvärdera hur eleverna kände sig före respektive efter de spelat trummor i projektet Vi slår på trummor inte på varann! vände vi oss till stressforskaren Töres Theorell och använde VAS-skattningar. VAS står för Visuell-Analog-Skala. Skalan går från ledsen till glad, trött – pigg, orolig – lugn, spänd – avspänd och visade på vilket sätt trummandet påverkat eleverna mentalt. En tydlig tendens var att de kände sig piggare efter att de spelat trummor. Det visade sig också att eleverna efter trumlektionen upplevde att de fick lättare att koncentrera sig i andra ämnen. 

Alf Gabrielsson

Professor emeritus vid Uppsala universitet, Alf Gabrielsson, knöts till Utvecklingscentrums andra projektet Solisten! för att hjälpa till att utforma frågor som ställdes till barn efter föreställningen – ibland i skriftlig form, ibland med hjälp av videoinspelningar – om hur de upplevde musiken eller om någon annan musikupplevelse de hade haft. Alf Gabrielsson har tidigare i ett unikt forskningsprojekt samlat in närmare tusen personers berättelser om deras mest intensiva musikupplevelse, varav flera hundratal finns beskrivna i boken Starka musikupplevelser (Gidlunds förlag, 2008). I Solisten! spann vi vidare på studien med fokus på barn och deras musikupplevelser.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa