Rösträtt – nationellt projekt

Sverige ska åter bli ett sjungande land

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum har fått bidrag från Kulturrådet för ett treårigt, nationellt projekt som ska ge verktyg för röst- och sångmetodik till pedagoger och barn i förskola.  Idag är 15 regioner delaktiga och fler väntas ansluta! Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum

Projektdeltagare: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Musik i Dalarna, GotlandsMusiken, Scenkonst Sörmland och Östgötamusiken.

Rösträttscoacher i (nästan) hela Sverige!

Vi är många och blir fler och fler! Idag är det ett 40-tal sångcoacher/konstnärliga ledare som håller på eller har utbildats i att sjunga tillsammans med små barn och deras pedagoger. Många olika genrer finns representerade bland våra sångcoacher men alla Rösträtts-konserter innehåller följande tre delar:

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Inget Rösträtts-program är det andra likt även om upplägget innehåller ovan nämnda delar. Lyssna på Shadi Ali, en av rösträttscoacherna från Musikaliska i Stockholm, berätta om vad barnen får uppleva när de möter just honom.

Namnet Rösträtt står för två saker. Att använda sin röst på rätt sätt och rätten att använda sin röst i ett demokratisk perspektiv med möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi vill vi göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor.

Utvecklingsarbetets två delar

  • RÖSTRÄTT – utbilda regionala sång-coacher som sen gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan
  • DIGITALT VERKTYG – som ska bli pedagogernas hjälp i den dagliga verksamheten. Här ska finnas sånger, sångtips, uppsjungningsövningar och ”röstkollen” – ett verktyg där pedagogerna på ett lustfyllt sätt kan se i vilket röstläge de befinner sig i när de sjunger.

Pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst. Genom att använda sin sångröst utan att värdera den hjälper det att förmedla en lekfull inställning till barnen. Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

MANIFESTATION FÖR BARNS SÅNGRÖSTER

Vi är så glada och stolta över vår splitternya film där barn från 13 regioner sjunger:
”Du har rätt till din röst, för den är bara din!

Kontaktpersoner

Anna-Carin Fogelqvist

Projektledare Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd / Nationell projektledare Rösträtt – sång på förskolan

Annika Johansson

Verksamhetschef

Karin Carlqvist

Producent UNGA Musik i Syd / Kommunikatör Rösträtt – sång på förskolan

Mer om Rösträtt - sång på förskolan

YAM Sweden inviger nationella projektet "Rösträtt - Sång i förskolan"

På konferensen SÅNG & SPRÅK den 11 november 2020 presenterade YAM Sweden sin nationella sångsatsning ”Rösträtt – Sång på förskolan”. Länk till filmen

Höj din röst - om att sjunga i rätt tonläge

Hör Lina Blomqvist, konstnärlig ledare för Rösträtt – sång på förskolan Musik i Västernorrland prata om vikten av att ta hänsyn till barns röstomfång. Se hennes filmade programpunkt från konferensen Sång & Språk, 11 november 2020. Länk till filmen

Nationellt upprop barn och sång i Kulturnyheterna 7 februari 2020

Den 6 februari 2020 stod nätverket YAM Sweden bakom programpunkten ”Nationellt upprop barn och sång” på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Se inslaget i SVT Kulturnyheterna. Länk till filmen

Musik i Västernorrland

Se Musik i Västernorrlands film om sitt arbete med Rösträtt – sång på förskolan. Länk till film

Musik Hallandia

Se Musik Hallandias film om sitt arbete med Rösträtt – sång på förskolan. Länk till filmen

Världsröstdagen i Lövestad 16 april 2021

Den 16 april firades VÄRLDSRÖSTDAGEN och det uppmärksammade vi med en manifestation ute på landets alla förskolor. Här får du ta del av manifestationen från en förskola i Lövestad och höra projektledaren, konstnärlig ledare och Sjöbos kultursamordnare berätta mer. Länk till filmen

Fortbildningen Ta Ton! i Gävleborg

Kika in på kultimera.se och titta på ett smakprov från den digitala fortbildningen Ta Ton.  Här får du som jobbar med barn på förskolan tips och verktyg på hur du på ett enkelt sätt kan sjunga mer med barnen. Kursledare är Karin Westberg och Sara af Klintberg från Ensemble Yria.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.