Rösträtt – sång på förskolan | Nationellt projekt

Rösträtt – sång på förskolan

Rösträtt – sång på förskolan är en nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. Nu är alla Sveriges 21 regioner anslutna till det nationella samarbetsprojektet och vi arbetar tillsammans för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Alla barn ska få sjunga, leka, uttrycka sig och göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar. Genom Rösträtt – sång på förskolan får barn i hela Sverige tillgång till sång, till sin röst, till sin fantasi och till gemenskap. Rösträtt – sång på förskolan börjar med de allra yngsta och har visionen att de som vuxna ska känna: – Jag kan sjunga!

Se vårt reportage om varför Rösträtt-sång på förskolan är så viktigt och en angelägenhet för hela Sverige.

 

Rösträttscoacher i hela Sverige!

Vi är många och blir fler och fler! Idag är det ett 70-tal sångcoacher/konstnärliga ledare som håller på eller har utbildats i att sjunga tillsammans med små barn och deras pedagoger. Genom Rösträtt-sång på förskolan får du tillgång till:

  • Sångare med specialkompetens som erbjuder sångprogram för förskolor, öppna förskolan och offentliga allsångskonserter
  • Kompetensutveckling och fortbildningar för personal i förskolan.
  • Förskolepersonalkör som ger djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som pedagogiskt verktyg i förskolan och inspirerar till att sjunga mer i den dagliga verksamheten.

Varför sång? 
Forskningen är tydlig – barn som sjunger mår bättre. Sång i tidig ålder skapar kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor.

Varför förskolan?
I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Barns hjärnor är som mest formbara före 6 års ålder. Särskilt språkinlärningen påverkas positivt.

Varför nu?
Utrymmet för estetiska ämnen i utbildningskedjan har kraftigt minskat eller till och med tagits bort. Barn sjunger mindre i förskolan och kunskapen om små barns röster går förlorad.
Vi behöver agera.

Namnet Rösträtt står för två saker. Att använda sin röst på rätt sätt och rätten att använda sin röst i ett demokratisk perspektiv med möjlighet till inflytande och delaktighet.

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt projekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum.

 

Aktuellt

Titta, lyssna och sjung med!

Den 16:e april, på Världsrösdagen, livesändes konserten Hela förskolan sjunger! från Malmö Opera. Till konserten bjöds förskolebarn i närområdet att medverka och sjunga tillsammans med Malmö Operas barnkör. De konstnärliga ledarna Elinor Fryklund och Karin Holmström besökte förskolorna  och förberedde barnen för denna dag. Detta är inte bara en konsert, det är en hyllning till barns rätt att uttrycka sig och växa genom sång. Titta, lyssna och sjung med!

Klicka här för att ta del av alla texter och lyssna på låtarna

Ny högskolekurs – Sång i förskolan

Sång i förskolan är en ny högskolekurs på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Den vänder sig till personal i förskolan som vill fylla på med ny kunskap om barns sång. Under handledning av erfarna lärare kommer du att lära dig nya sånger och få pröva varierade metoder för att lekfullt arbeta med sången och för att främja gemensamt sjungande med barnen. Du tränar även din sångröst för att kunna använda den utifrån barnens röstliga förutsättningar.

Kursen på 4,5 högskolepoäng går under höstterminen. Den startar digitalt och följs av tre fysiska träffar. Mellan träffarna har du tillgång till filmer som stöd för att träna din röst på egen hand. Ansökan är öppen 15 mars–15 april.

Kursen ges av Högskolan för scen och musik i samverkan med Rösträtt – sång på förskolan/VGR.

Läs mer och ansök via länken nedan!
Högskolekurs om sången i förskolan | Körcentrum Väst (korcentrumvast.se)

Förskolepersonalkörer

Förskolepersonalkören handlar om att inspirera förskolepersonal till att sjunga mer i förskolan genom att de får träffa en professionell körledare. Mot denna bakgrund har Förskolepersonalkören som mål att ge deltagarna djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Förskolepersonalkören startade 2011 på Kulturkvarteret Kristianstad. Nu sprids konceptet i landet och körerna blir fler och fler.
Om du vill veta vad som händer i din region ska du kontakta din regionala musikinstitution. Kontaktuppgifter finner du lite längre ner på sidan.

 

Linn Hentschel presenterar sin forskningsrapport

Under 2023/2024 har aktionsforskning inom projektet pågått genom Umeå universitet. Forskningsrapporten, som genomförts av Linn Hentschel, lektor vid Inst. för estetiska ämnen vid Umeå universitet,  och handlar om demokratiska och genusmedvetna metoder gällande sång för små barn. Forskningsrapporten har möjliggjorts med stöd från Kulturrådet och kommer att presenterades den 14:e juni i Framnäs Folkhögskola i Piteå under Rösträttsdagen.

Linn Hentschel är lektor vid Inst. för estetiska ämnen vid Umeå universitet och hennes avhandling 2017 var en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år.

Folk och Kultur 2024

Rösträtt-sång på förskolan deltog under invigningen av Folk och Kultur 2024. Barn från förskolor i Eskilstuna sjöng tillsammans med sångcoacherna Johanna Brun, Karin Ericsson Back och Daniel Svensson från Scenkonst Sörmland. Efter invigningen anordnades vår egen programpunkt Sjung, Sjung Sjung!

Kulturminister Parisa Liljestrand höll tal under invigningen av Folk och Kultur 2024. I bakgrunden sörmländska förskolebarn som precis sjungit. FOTOGRAF: MICKE SANDSTRÖM

Sjung, sjung, sjung –  en sångworkshop där förskolebarn från Eskilstuna mötte tre sångcoacher från Scenkonst Sörmland. FOTOGRAF: MICKE SANDSTRÖM

2023

I augusti samlade vi sångcoacher och producenter från hela landet till konferensdagar i Malmö fyllda med kompetensutveckling, repertoarutbyte och inspirerande föreläsningar. Rösträtt deltog även med en programpunkt under Folk och Kultur i Eskilstuna och konferensen Utveckla förskolan som samlar förskolepersonal från Skåne.

Lyssna på Rösträtt signaturmelodi med barn från hela landet.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Fogelqvist

Projektledare nationella Rösträtt - sång på förskolan

Karin Kullendorff

Kommunikatör

Rösträtt i hela landet

BLEKINGE
Musik i Blekinge
Kontakta producent Christina Vermandis: christina.vermandis@regionblekinge.se

GOTLAND
Gotlandsmusiken
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Musik i skolan (gotlandsmusiken.se)

DALARNA
Musik i Dalarna
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – sång på förskolan | Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan

GÄVLEBORG
Kultur-Gävleborg
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Nationell sångsatsning Rösträtt – sång på förskolan – Kultimera

HALLAND
Musik Hallandia
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: RÖSTRÄTT – SÅNG PÅ FÖRSKOLAN – Musik Hallandia

JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
Jämtland Estrad Norr
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – Sång på förskolan våren 2023 – Kultur i Jämtland Härjedalen (estradnorr.se)

JÖNKÖPING
Smålands Musik och teater
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: https://kulturhusetspira.se/brassbus-med-rostratt-skola/

KALMAR
Kalmar län
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – Sång på förskolan – BOU Musikplay

NORRBOTTEN
Norrbottensmusiken
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – sång på förskolan – Norrbottensmusiken

SKÅNE-KRONOBERG
UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum (Skåne/Kronoberg)
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – sång på förskolan – Unga Musik i Syd

STOCKHOLM
Region Stockholm, Musik
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – Sång på förskolan – Region Stockholm

 

SÖRMLAND
Scenkonst Sörmland
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt | Scenkonst sörmland (scenkonstsormland.se)

UPPLAND
Musik i Uppland
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – sång på förskolan – Musik i Uppland

VÄSTERBOTTEN
Norrlandsoperan
Kontakta producent Marcus Falk: markus.falck@norrlandsoperan.se

VÄSTERNORRLAND
Musik Västernorrland
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Musik Västernorrland (musikvasternorrland.se)

VÄSTMANLAND
Västmanlandsmusiken
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – sång på förskolan – Västmanlandsmusiken (vastmanlandsmusiken.se)

VÄRMLAND
Wermland Opera
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – Sång på förskolan (wermlandopera.com)

VÄSTRA GÖTALAND
Körcentrum Väst, Kulturförvaltningen VGR
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida:  Rösträtt – sång på förskolan | Körcentrum Väst (korcentrumvast.se)

ÖREBRO
Örebro konserthus
Kontakta producent Maria Brengesjö: maria.brengesjo@orebrokonserthus.com

ÖSTERGÖTLAND
Östgötamusiken
Information och kontaktuppgifter finner du på denna sida: Rösträtt – Sång på förskolan – Östgötamusiken (ostgotamusiken.se)

Mer om Rösträtt - sång på förskolan

YAM Sweden inviger nationella projektet "Rösträtt - Sång i förskolan"

På konferensen SÅNG & SPRÅK den 11 november 2020 presenterade YAM Sweden sin nationella sångsatsning ”Rösträtt – Sång på förskolan”. Länk till filmen

Höj din röst - om att sjunga i rätt tonläge

Hör Lina Blomqvist, konstnärlig ledare för Rösträtt – sång på förskolan Musik i Västernorrland prata om vikten av att ta hänsyn till barns röstomfång. Se hennes filmade programpunkt från konferensen Sång & Språk, 11 november 2020. Länk till filmen

Nationellt upprop barn och sång i Kulturnyheterna 7 februari 2020

Den 6 februari 2020 stod nätverket YAM Sweden bakom programpunkten ”Nationellt upprop barn och sång” på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Se inslaget i SVT Kulturnyheterna. Länk till filmen

Musik i Västernorrland

Se Musik i Västernorrlands film om sitt arbete med Rösträtt – sång på förskolan. Länk till film

Musik Hallandia

Se Musik Hallandias film om sitt arbete med Rösträtt – sång på förskolan. Länk till filmen

Världsröstdagen i Lövestad 16 april 2021

Den 16 april firades VÄRLDSRÖSTDAGEN och det uppmärksammade vi med en manifestation ute på landets alla förskolor. Här får du ta del av manifestationen från en förskola i Lövestad och höra projektledaren, konstnärlig ledare och Sjöbos kultursamordnare berätta mer. Länk till filmen

Fortbildningen Ta Ton! i Gävleborg

Kika in på kultimera.se och titta på ett smakprov från den digitala fortbildningen Ta Ton.  Här får du som jobbar med barn på förskolan tips och verktyg på hur du på ett enkelt sätt kan sjunga mer med barnen. Kursledare är Karin Westberg och Sara af Klintberg från Ensemble Yria.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.