Svenska för förskolan

Svenska för förskolan

Projektet ”Svenska för förskolan” har den 17 januari 2021 fått beviljat stöd från Allmänna Arvsfonden med 3 932 106 kr för appen ”Svenska för förskolan”. Projektägare är Sensus region Skåne-Blekinge och samarbetspartner är apputvecklarna Do-fi/Edurama, Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd, Rädda barnen och Pedagogiskt utvecklingsteam Öster.

Projektet syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige. Målet är att utveckla ett nytt språkutvecklande digitalt verktyg för barn i förskoleåldern. Verktyget kommer att knyta an till läroplanen samt spegla hur tillvaron på en förskola ser ut.

Den primära målgruppen är barn som inte har svenska som modersmål, men projektet kommer att involvera alla barn. Den sekundära målgruppen är barnens föräldrar och pedagoger. Ambitionen är att skapa digitala verktyg som aktiverar och engagerar barnen med både analoga och digitala inslag. Utvecklingsarbetet består av djupintervjuer, workshops och referenssamtal med barn, föräldrar och pedagoger för att utveckla det kreativa och musikaliska innehållet samt de språkutvecklande momenten.

Projektet är treårigt. Musik i Syd Utvecklingscentrum kommer under de första två åren hålla workshops ute i förskolorna, samt på Sensus och Rädda Barnens aktiviteter. Genom kreativa interaktiva workshops kommer vi att samla in barnens idéer, och utifrån det bygga innehållet i appen. Till varje tema i appen kommer vi att producera en sång, som bygger på materialet från workshops. Utifrån dessa workshops kommer det tas fram sex nykomponerade sånger.

Appen i sin färdiga form kommer präglas av en blandning av kunskap, språkutveckling och konstnärliga uttryck. Med det menar vi att det pedagogiska innehållet kommer att framföras med hjälp av musik, dans och teater. Genom tidigare erfarenheter vet vi att musik är en bra kommunikationsväg till barn. Teater och musik kommer vara våra främsta pedagogiska hjälpmedel.

Efter projektet är avslutat kan verktyget användas på förskolor, i hemmet samt inom civilsamhällets språkfrämjande verksamheter. Sensus kommer att äga och ansvara för verktygets användning, spridning och uppdatering.

”Den primära målgruppen är barn som inte har svenska som modersmål, men projektet kommer att involvera alla barn.”

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.