Frilansinfo: Ansökan & urval

Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker om att komma med i vårt utbud och hur urvalsprocessen ser ut.

Vem kan söka?

Ett open call går ut vitt och brett på både svenska och engelska den 1 juni. På grund av vårt geografiska läge har musiker baserade i Öresundsregionen större chans att komma med i vårt utbud, men det utesluter inte att produktioner från andra regioner eller våra grannländer kan tas med i urvalsprocessen. Faktorer som relevans, innehåll, kvalitet och årlig finansiering avgör.

Följande kriterier behöver du uppfylla för att söka:

  • Du är riktigt bra på att sjunga eller spela ditt instrument. 
  • Du är genuint intresserad av att spela för barn och unga.
  • Din produktion ska vara angelägen för en ung publik och utgå från den i tilltal, form och innehåll.
  • Fokus bör ligga på musiken, önskvärt är att minst 60 procent av föreställningens innehåll ska vara musikaliska inslag.
  • Du måste vara tillgänglig på telefon/e-post under urvals- och katalogprocessen och kunna uppträda på vår utbudsdag.
  • Du måste kunna länka till en film, med bra bild- och ljudkvalitet, som visar (en del av) konserten, föreställningen eller workshopen, gärna med publikinteraktion.

Med vad kan man söka?

I formuläret får du välja mellan följande tre nivåer: 1. Under utveckling, 2. Klar för turné och 3. Turnerar. Om en produktion under utveckling, behöver du/ni ha kommit en bit på väg. Kom gärna på vår frilansträff 19 augusti eller kontakta en producent för tips och input före ansökan.

Filmen är viktig!

Bäst är om vi kan ta del av produktionen live förstås, men om det, av olika anledningar, inte går, blir filmen desto viktigare. Tänk på att den måste gå att länka till, då vi inte tar emot bilagor. Försök få så bra ljud- och bildkvalitet som möjligt, gärna med publik om det går.

Ansökan

Din ansökan kan inte uppdateras i efterhand. Om din anmälan kommer in 1 juni eller 1 oktober spelar ingen roll. Det är därför bättre att skicka in en så komplett anmälan som möjligt strax före deadline, än att skicka in något tidigare som du vet kommer att behöva kompletteras.

Efter inskickat formulär

Försäkra dig om att du fått en bekräftelse på din intresseanmälan till den e-postadress du uppgett under kontaktperson. Har du inte fått ett automatiserat mejl inom ett par timmar, vare sig i din inbox eller din skäppost, så har din anmälan inte gått igenom. Försök igen eller kontakta marika.yamoun@musikisyd.se så lotsar hon dig. Bekräftelsemejlet är din försäkran om att vad du skickat in tas med i urvalsprocessen.

Urvalsprocessen

Våra producenter jobbar kontinuerligt hela året med att titta på mer eller mindre färdiga produktioner som kan vara intressanta att lyfta in i vårt utbud. De tar också löpande del av de intresseanmälningar som inkommit för statuskoll och omvärldsanalys. Men det är först efter den 1 oktober som allting mals ner och processas i förhållande till den helhet som vårt kommande utbud också utgör.

Producentteamet går under senhösten igenom och lyssnar på alla ansökningar som inkommit och begär vid behov in eventuella kompletteringar. Under två stora producentmöten och mycket bollande däremellan, stöts, blöts och spikas det slutliga utbudet i förhållande till helhet, prioriteringar och budget. 

Vi kontaktar först och främst dem som kommit med i det nya utbudet. Vecka 51 går vi ut med slutgiltigt besked om du har kommit med eller inte.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa