I fokus: Alla barns röster & sång

 

Alla barns röster och sång är rubriken på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde och höstkonferens 2019. Under året kommer därmed den utvecklande verksamheten inom Musik i Syds barn- och ungaavdelning att verka för mer kunskap om barns röster generellt och mer sång i förskolan i synnerhet, bland annat genom det nya konceptet Rösträtt – sång på förskolan, där sångcoacher i olika genrer, med start hösten 2019, ska ut och sjunga tillsammans med och för förskolebarn och pedagoger i Skåne-Kronoberg. Satsningen har inspirerats av och plockar upp innehåll och erfarenheter från projektet Rösträtt som genomfördes 2011–2014 i ett samarbete mellan Malmö högskola (sedermera Malmö universitet) och UNGiKÖR med stöd av Allmänna arvsfonden.

På den här sidan kan du läsa mer om satsningen och sådant som berör den.

Kungl. Musikaliska Akademien: Barns sång - ett nationellt upprop

”Musikens roll i skolans undervisning har i det närmaste försvunnit och det finns en stor oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst. Kungl. Musikaliska akademien har därför påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola.

Körledarkonvent i Lund 18–20 oktober

I årets Körledarkonvent som i år sker i Lund i samarbete med Kördagar i Lund medverkar från UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum verksamhetschef Annika Johansson, utvecklingsansvariga Anna-Carin Fogelqvist, körledare för Förskolepersonalkören Katarina Nilsson Bremer och körmedlemmen Jenny Persson samt Utvecklingscentrums följeforskare David Johnson. Bland annat deltar de i en paneldebatt som ska lyfta situationen kring barn och ungas sång i Sverige. Bakom Körledarkonventet står Föreningen Sveriges Körledare vars ordförande, Kerstin Börjeson, rapporterar på vår konferens Alla barns röster & sång den 14 november från ett upprop inom sitt nätverk.

 

Alla barns röster & sång

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad.

 

Om Arvsfondsprojektet Rösträtt och vad som hände sen

Intervju med en av projektets initiativtagare, Daniel Hansson, Director musices vid Malmö universitet och konstnärlig ledare för Malmö Akademiska kör och orkester samt Ensemble SYD. 

Dan Bornemark skriver Rösträttslåt 25/8-2019

Rösträtt - sång på förskolan

2019 tar vi fram ett nytt konceptet Rösträtt – sång på förskolan, där sångcoacher i olika genrer ska ut och turnera i Skåne-Kronoberg. Mer info om framtagningsprocessen här. Konceptet plockar upp tidigare erfarenheter och innehåll från Arvsfondsprojektet Rösträtt och har även inspirerats av Trumattack som Utvecklingscentrum tog fram 2016 och som idag kan beställas som Skapande skola/förskola. 

Förskolepersonalkören HT-19

Elisabeth Andersson leder höstens Förskolepersonalkör-träffar som nu är spikade. Förskolepersonalkören är en fortbildning i körsång för förskolepersonal i Kristianstads kommun som drivs genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum på Kulturkvarteret Kristianstad sedan 2011 och som vi nu undersöker möjligheter att sprida till fler kommuner i Skåne och Kronoberg.

YAM-nätveket tar fram en app 29/8-2019

Ett nationellt upprop på Rikstinget i Stockholm 14/3-2019

”Rösten är det instrument som alla bär på. Att i tidig ålder få tillgång till sin röst tillgodoser grundläggande mänskliga behov. En väl hanterad och utvecklad sångröst stärker språkutvecklingen och självkänslan, sången skapar samhörighet och främjar folkhälsan”, skrev vår vd Susanne Rydén tillsammans med Mikael Bränvall, vd för Svensk Scenkonst i ett debattinlägg inför Riksting för västerländsk konstmusik i Stockholm den 14 mars 2019. UNGA Musik i Syds verksamhetschef Annika Johansson och utvecklingsansvariga Anna-Carin Fogelqvist närvarade. Huvudteman var konstmusiken ur ett regionalt perspektiv, barns sång samt talangutveckling för unga musiker. Söker du argument för att lyfta mer sång i förskolan?

Om barns sång & talangutveckling på YAM Sweden-möte 8/5-2019

Under Nationella Musikmötet i Luleå samlades barn- och ungaproducenter inom Regional Musik i Sverige och nätverket YAM Sweden. I programmet lyftes det nationella uppropet och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde. Därefter gjordes en inventering genom gruppdiskussioner och redovisning. Frågorna var: Vilka insatser har ni gjort? Vilka insatser gör ni nu? Vilka insatser skulle ni vilja göra? Mötet mynnade ut i idén om att med samlade krafter utveckla en app som kan stödja och underlätta Luciatågsfirandet på förskolor – den högtid då sång med små barn verkligen står i centrum. En referensgrupp bildades. Sammankallande är Kristin Ahlin på Kultur i Halland.

Sång i förskolan - kompetensutveckling i Kristianstad

I maj 2019 fick pedagoger i Kristianstad djupdyka ner i sångens och rytmikens värld tillsammans med tre drivna musik-/sång-/rytmikpedagoger: Katarina Nilsson Bremer, Emelie Ekberg och Julia Iderberg. De hade lite olika ingångar men en sak gemensamt: ett starkt engagemang och mycket kunskap om sång och barn. Kursen anknöt till Förskolepersonalkören som är gratis för förskolepedagoger i Kristianstads kommun sedan 2011.

UNGiKÖR konsert på Palladum Malmö 9/6–2019

Vi stöder UNGiKÖR som varje år arrangerar kördagar och andra sångaktiviteter för barn och unga. I En konsert om vatten, luft, jord och eld med Doremi, Mifaso, Solati och Latido på Palladium möttes fyra körer i en sprakande och stormande konsert med ca 90 unga körsångare under ledning av Julia Iderberg och Emelie Ekberg inför en fullsatt gradäng.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa