IN I MUSIKEN

Med stöd av stiftelsen Signatur skapar vi fler vägar in i den klassiska musiken och till Kulturkvarteret Kristianstad för barn och unga.

AKTUELLT

Med utvecklingsprojektet In i musiken ska Musik i Syd, genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, arbeta med och skapa förutsättningar för att framför allt barn ska få möta den klassiska musiken och skapa en relation till Kulturkvarteret Kristianstad. Målsättningen är att fler människor ska hitta till Kulturkvarteret och känna sig hemma, både där och i musiken. Syftet är att bidra till personlig och social utveckling, skapa mening och göra livet rikare genom främst den klassiska musiken.

Nassim Al Fakir & Helsingborgs symfoniorkester (HSO)

28 & 29 april, skolföreställningar via Kulturnyckeln kl 10.15 & 11.30. OBS! Nya datum på grund av Covid-19!

Den 29 april kl 13 visas en föreställning öppen för intersserad allmänhet. Kontakta Karin Carlqvist för intresseanmälan.

Filminspelning med Malmö Operaorkester

Våren 2019 spelades en film om Kulturkvarteret Kristianstad in som Emelie Roos, under sina många klassrumsbesök, flitigt. Under 2020 färdigställs även, inom projektets ramar, ytterligare en film som ska kunna användas för att introducera den klassiska musiken.

Filmerna tillgängliggörs via Musik i Syds digitala kanal.

Med stöd av stiftelsen:

Läs mer

Mer info i ett PM publicerat vid projektstart.

Kontakt

Karin Carlqvist

Produktionskoordinator & Projektsamordnare

072-302 20 58
karin.carlqvist@musikisyd.se

DETTA HAR HÄNT:

Musikens betydelse för integration

9 mars kl 12 Forskare berättar-föreläsning med Ylva Hofvander Trulsson och efterföljande pedagog- och nätverksträff # 2.

För nätverksträffen, kontakta karin.carlqvist@musikisyd.se.

Uppsökande verksamhet

Artisten och pedagogen Emelie Roos besökte 1000 elever i åk 2 i Kristianstads kommun.

I klassrummen pratade hon om olika instrument, spelade musik och interagerade på olika sätt med barnen. Hon visade även en film som gläntar på dörren till både den klassiska musiken och Kulturkvarteret. 

Det har sett lite olika ut beroende på förkunskaper och intresse hos de barn hon har mött, men responsen har varit överväldigande positiv. Barnen är nyfikna och väldigt intresserade av både filmen och Emelies musicerande.

Foto: Karin Carlqvist, Cesare Righetti

Nätverksträff

Lunchföreläsning med musik- och stressforskaren Töres Theorell kombinerades med en nätverksträff för pedagoger som jobbar med musik och barn i Kristianstad i oktober.

Vi bjöd in pedagoger som på något sätt jobbar med barn och musik i Kristianstad kommun. Vår ambition är att skapa ett nätverk eller referensgrupp i relation till vårt projekt. 10 pedagoger kom och vi hade ett par givande timmar. Först presentation av projektet och varandra. Sen inspirationsföreläsning med Töres Theorell och lunch och därefter samtal i hela gruppen.

Exklusiva möten och workshop

En workshop med slagverkaren Mika Takehara och föreställningen Bach in the streets med violinisten Semmy Stahlhammer och dansaren Maele Sabuni och efterföljande samtal blev det för högstadieelever och förberedelseklasser.

Foto: José Figueroa
Foto och film: Karin Carlqvist

Bach in the street

Ca 80 barn och pedagoger besökte föreställningen till vilken vi bjöd in förberedelseklasser på mellanstadiet (med språktolkar) och högstadieelever. Programmet var indelat i 30 minuter dans och musik med 30 minuters eftersamtal och frågor.  

Familjelördagar med klassisk musik på Kulturkvarteret

Klassisk musik satte sin prägel på två av höstens fyra Familjelördagar på Kulturkvarteret Kristianstad. Föreställningen Höga flöjten med Marit Ernst Bock, (blockflöjt) och Signe Gravlund Thomsen (styltor) gjorde succé inne på biblioteket i september och den tidiga musikgruppen Ensemble Mare Balticum skapade julstämning i december.

Foto och film: Karin Carlqvist

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa