Om Arvsfondsprojektet Rösträtt och vad som hände sen

Intervju med Daniel Hansson, en av projektets initiativtagare
Text: Marika Yamoun

Under tre år involverades 5 400 barn och nästan 1 000 pedagoger i ett projekt som de flesta sång- och barnintresserade, verksamma i Skåne, ännu minns. Rösträtt, som projektet kallades, beviljades 6,7 miljoner av Allmänna arvsfonden och drevs av Malmö högskola, UNGiKÖR, Rörelsen Gatans Röst & Ansikte 2011–2014.

– Rösträtt var en fantastisk resa där vi fick möjlighet att inventera och på djupet arbeta med sång på barns villkor, med demokrati och medbestämmande, musikskapande och digitala plattformar, berättar Daniel Hansson, dirigent och konstnärlig ledare för musik vid Malmö universitet.

Projektet bestod av flera delar, såsom Rösträtt LABB, där interaktionsdesigner arbetade med musikskapande, lyssnande och väljande av musik tillsammans med förskolebarn, tonsättare och rytmikpedagoger. Konserter och konferenser arrangerades och under rubriken Rappa med pappa fick barn sjunga, umgås och ha kul med artisten Behrang Miri. Rytmik och rörelse var också en mycket viktig del i projektet. Därtill möjliggjorde man för förskolepedagoger runt om i Skåne att sjunga i körer och därigenom hitta inspiration och styrka i varandra.

– Jag kan lugnt säga att arbetet inom Rösträtt förändrade min syn på att jobba med musik och barn, och att den synen har levt kvar och fortsatt att påverka mig. Det har, till exempel, blivit väldigt viktigt för mig hur man jobbar och jag kan förfäras över den aningslöshet som finns hos vissa institutioner i hur man möter barn med musik. Det upprör mig mer nu när jag själv engagerat mig, berättar Daniel vidare.

Hans egen ingång till projektet var högst personlig. Han blev pappa och då det 2009 var dags för första barnet att börja förskolan, upptäckte han hur illa ställt det var med sång och musik där.

– När jag såg den musikaliska miljön som mina egna barn mötte insåg jag att något måste göras och började tillsammans med min kollega, Sofia Balic, nysta i vad och dra upp ramarna för en ansökan.

Att det inte bara skulle handla om hur man sjunger med barn, utan också om barns rätt att själva påverka, var en angelägenhet projektet från start grundade sig på. Forskaren Roger Hart och hans Ladder of Participation användes för att mer medvetet jobba med barns delaktighet, inflytande och självbestämmande.

– Den är en fantastisk bild för alla som jobbar med barn att gå tillbaka till.

Andra viktiga nyckelpersoner i Rösträtt var före detta förskolläraren, rytmikpedagogen, lärarutbildaren och forskaren Ylva Holmberg samt rytmikpedagogerna Stina Wennberg och Stina Abrahamsson.

Projektet mynnade ut i boken Rösträtt – musik på barns villkor, ett uppskattat pedagogiskt material som fortfarande används ute på förskolor och i undervisning av olika slag.

I Svedala föll allt på plats. Här jobbade man med alla projektets delar som fick genomsyra hela kommunen. Operasångerskan och sångpedagogen Elinor Fryklund, som idag är konstnärlig ledare för och sångcoach i UNGA Musik i Syds produktion Rösträtt – sång på förskolan, som hämtat både namn och inspiration från projektet, jobbade då på Kulturskolan och besökte regelbundet kommunens alla förskolebarn och elever för att sjunga med dem. Här lever också den verksamhet som startades upp inom projektets ramar tydligast kvar.

– Svedala blev något av projektets hjärta. Mycket annat härligt hände i Rösträtt, men det ensamt viktigaste är förskollärarutbildningens musikprofil på Malmö universitet som projektet också resulterade i. Tack vare alla insikter och erfarenheter vi hade samlat på oss under de tre åren, kunde vi på ett mer handgripligt sätt fortsätta att jobba med barn och musik inom lärosätet efter det att projektet var slut.

 

Att alla förskollärare borde ha en grundläggande och god uppfattning av vad det innebär att sjunga med barn, blev en målsättning man där jobbade vidare med.

– Vi är det enda universitetet och förskolelärautbildning med musikinriktning. En stor del av de nya kunskaper och insikter vi fick genom Rösträtt har omsatts i den utbildning som Ylva Holmberg idag driver. Är det något jag är genuint stolt över så är det att projektet faktiskt ledde till en verklig förändring.

På sikt examineras nu alltfler förskolepedagoger från Malmö universitet med god kännedom om hur man kan sjunga och musicera med barn ute på de förskolor där de börjar jobba.

– Rösträttsåren och det fortsatta arbetet inom universitetet har gett oss både mod och inspiration att fortsätta förändra och påverka. Nu vill vi skapa en nationell plattform för att på bredare front kunna jobba vidare med dessa frågor, föra samman goda krafter inom akademin, knyta samman de lärosäten som har en riktning mot de här frågorna, samverka i högre grad tvärvetenskapligt, pedagogiskt och musikaliskt, avrundar Daniel vårt samtal.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa