Utvecklingscentrum: Kompetens & delaktighet

En viktig del i vår utvecklande verksamhet handlar om att få in musik, rytmik, dans och rörelse som en naturlig del i vardagen från de allra yngsta barnen. Här spelar de pedagoger som dagligen arbetar med dem en nyckelroll. Därför erbjuder vi fortbildningar exklusivt riktade till vuxna som jobbar med barn och unga. Via samverkansprojektet KulturCrew och vår eget utvecklingsprojekt Musikrådet knyter vi förskolebarn och elever närmare vår verksamhet.

Högskolan Kristianstad

Utvecklingscentrum samarbetar med Högskolan Kristianstad. Här får förskollärarstudenter varje år sedan 2016 besök av artister som ingår eller har ingått i UNGA Musik i Syds utbud. Studenterna får uppleva konserter tänkta för förskolebarn, samtala med artisterna och delta i fortbildningsaktiviteter. Bockarna Bruse, Ulrikas smålåtar, Mitt i rytmiken, Trumdans, Barnens Dag, Musik i Rörelse, Tonsätt förskolan, Trumattack, Barnkonventionen – kompetensutveckling, Hur kan vi använda musik och dans i förskola/skola, Rösträtt – sjung ut med Elinor och Förskolepersonalkör med Elisabeth Andersson är ett axplock program som presenterats.

Förskolepersonalkör

2011–2019 drevs Förskolepersonalkören i Kristianstad – en fortbildning i barnsång på arbetstid. Tre till fyra tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen en körledare för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Under 2020 går stafettpinnen vidare till Älmhult, där man ses seneftermiddagar.

Kulturnyckeln i Kristianstad

I samarbete med Kulturhuset Barbacka, och inom ramen för den kommunala kulturgarantin Kulturnycken, arrangerar Utvecklingscentrum årligen en kompetensutveckling riktad till förskolepersonal i Kristianstads kommun. Utbildningen handlar övergripande om kultur inom förskolan med olika handledare, konstarter och teman. 

Utvecklingscentrums dag

En fortbildningsdag och nationell branschdag som utgår från ett särskilt utvalt angeläget tema inom musik, barn och unga. Barnkonventionen var vårt tema 2018 och mynnade ut i konferensen Barns rätt!. Året därpå gick konferensen under rubriken Alla barns röster & sång, för att bara nämna ett par.

För vuxna i vår katalog

Sedan 2018 kan du även via vår webbkataog hitta och beställa kompetensutveckling för personal på förskolor, skolor, fritidsgårdar och andra platser där man arbetar med barn och unga. I vårt aktuella utbud finns fortbildning i Barnkonventionen, trummor och dans.

KulturCrew

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum är med och driver KulturCrew där vi i samarbete med bland annat Riksteatern Skåne och Regionteatern Blekinge-Kronoberg med flera regionala kulturaktörer utbildar elever från mellanstadiet upp till gymnasiet i ungt arrangörskap.

Musikrådet

Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter. Satsningen startade upp på Sorgenfriskolan i Malmö 2017 och spred sig under 2018 till Fröknegårdsskolan i Kristianstad och förskolor i Malmö och Önnestad. 

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa