MUSIKRÅDET

Delaktighet och inflytande från vår unga publik

Musik för, med och av barn och unga är ledord för oss på UNGA Musik i Syd, men hur ser det egentligen ut med barns och ungas närvaro i vår verksamhet? Ska det vi gör bli riktigt bra, behöver vi barns röster och närvaro i högre grad. Musikrådet startade upp på Sorgenfriskolan i Malmö 2017 och spred sig under 2018 till Maria förskola i Malmö, till Fröknegårdskolan i Kristianstad och Önnegårdens förskola i Önnestad. Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter.

En KulturCrew-komplettering

Musikrådet kan ses som en komplettering till projektet KulturCrew som vi är del av sedan 2016. Här samarbetar vi med Riksteatern Skåne och Regionteatern Blekinge Kronoberg för att ge elever från flera kommuner och skolor utbildning i ungt arrangörskap, marknadsföring och andra aspekter som rör scenkonst i skolan. KulturCrew har snabbt blivit ett uppskattat initiativ som nu sprids inte bara till fler kommuner, utan även regioner i Sverige. Om KulturCrew mestadels handlar om det som sker kring scenen, handlar Musikrådet om det som händer  den? Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter. Läs mer om KulturCrew.

Kontakt:

Anna-Carin Fogelqvist

Anna-Carin Fogelqvist

Utvecklingsansvarig

0705-92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Musikråd 2019–2020

Alicia Nilsson, Astrid Lundahl, Jack Mårtensson, Cornelis Malm, Adrian Axelsson, Ebba Turesson är våra aktuella Musikråd i Önnestad. Under 2019 involverades de bland annat i nya produktionen Rösträtt – sång på förskolan och fick spela in en musikvideo, träffa olika sångcoacher och uppträda på Utvecklingscentrums höstkonferens.

Musikråd 2018–2019

Under 2018 blev våra Musikråd en viktig del i Utvecklingscentrums fokusområde och konferens Barns rätt, där vi jobbade mer aktivt med barns delaktighet och inflytande. Musikråden i Malmö, från Sorgenfriskolan och Maria förskola, deltog särskilt i framtagandet av den nya musikföreställningen Barnens dag – om barnkonventionen och den digitala förlängningen i vår app MusikA, medan Musikråden i Kristianstad och Önnestad bildade referensgrupp för och deltog i konferensensen den 15 november på Kulturkvarteret Kristianstad.

På Sorgenfriskolan och Maria förskola i Malmö, Fröknegårdsskolan i Kristianstad och Önnegårdens förskola i Önnestad finns det idag musikråd. Råden består, barn och elever varierar med intresse och förutsättningar. Här bilder från 2018 med de Musikråd vi arbetade med då.

Foto: Kennet Ruona

 

Musikråd Önnestad
Alfred Persson, Ebba Thuresson, Laerke Hyttsten Persson, Max Persson, Melvin Ruus, Axel Efverman – alla 5 år.

Musikråd Sorgenfri
Elea Dinamarca, Nora Hyseni, Ellis Persson, Vera Funke Landelius, här med Anna-Carin Fogelqvist och Matilda Ericsson

Musikråd Fröknegård
Peter Preisz, Benjamin Hansson, Donarta Voca och Ilana al Jumaili var med i musikrådsuppstarten på Fröknegårdsskolan 2018.

Musikråd Maria förskola
Hela avdelningar eller enstaka barn i referensgrupper beroende på intresse och förutsättningar.

Våra Musikrådsutbildare

Matilda Ericsson är utbildad skådespelare vid Göteborgs Universitet och utbildad dramapedagog vid Malmö Universitet. Sedan 1999 driver hon Lilla Vilda Teatern – en turnerande musikteater som spelar för barn och unga i södra Sverige. Förutom turnéer på förskolor och bibliotek samt specialbeställda verk och kurser till Malmö stad, skolor, företag, föreningar och kommuner, arbetar Matilda med flera projekt kring barns rätt och ungas delaktighet, bland annat som utbildare för Musikrådet på Sorgenfriskolan. 

Agneta Almqvist har i sex år drivit projektet ”Alla barn är viktiga” för Erikshjälpen. Här använder hon kreativa verktyg för att inspirera barn och pedagoger att arbeta med Barnkonventionen på ett vardagsnära sätt. Bland annat har hon gjort låtar för barn där varje låt grundar sig i en artikel. Med bakgrund i skolans värld och med en stark musikalisk ådra har hon arbetat med människor i alla åldrar och även med funktionsvariationer. Just nu jobbar hon inom diakonin i Svenska kyrkan och med nya Lilla Musikrådet i Önnestad.

Syfte och mål

 • Låta barnens röst höras och låta de få uttrycka vad musik och musikföreställningar kan betyda för dem.
 • Skapa musik- och teaterambassadörer som för vidare sin kunskap till pedagoger, kulturombud på skolor och klasskompisar.
 • Göra det enklare att föra en dialog via gemensamma upplevelser och referensramar.
 • Öka medvetenhet om scenkonstens betydelse och höja dess status.
 • Fånga upp barns egna tankar och upplevelser kring kultur.
 • Öka elevernas förståelse för musik.
 • Bilda en expertgrupp som kan vara med vid genrep och premiärer av våra fördjupade skapande-skola projekt och utbudsdagar och tycka till tillsammans med vuxna.

A och O

 • Projektet handlar om att fånga upp och respektera barnens egna röster tillsammans med vuxna som verkligen lyssnar. 
 • Utbildningen ska leda till att barnen får verktyg och möjlighet att träna på att uttrycka sig om musik och de känslor den väcker.
 • Barnen ska få gå på musikföreställningar, medverka i musik- och dramaworkshop samt utvärdera, diskutera, reflektera och belysa sådant de har sett och upplevt.
 • Även pedagoger deltar i samtal och workshops.

Litteraturlista

Önskekvisten – en handbok om utvärdering av teater, dans och musik, i boken presenteras modellen Önskekvisten som ett verktyg att använda när du vill prata om, och analysera närmare, konstnärlig kvalitet

Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, en uppdaterad version där professorn i teatervetenskap, Karin Helander, bearbetat sin originaltext om scenkonst i skolan och Camilla Ljungdahl kompletterat med en text om att uppleva och samtala om dans.

Bakgrund

Musikrådet startade upp som ett pilotprojekt i UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums regi januari 2017 i samarbete med dramapedagogen Matilda Ericsson från Lilla Vilda Teatern och Sorgenfriskolan i Malmö. Musikrådet bestod 2017 av 9 elever från årskurs 2, 5 och 7 som under året deltog i olika musiksammanhang, där de bland annat fick lära sig att mer medvetet se och tycka till om musikföreställningar. 

Så här beskrev Elea Musikrådet efter en första träff och en hel dags föreställningar på Barnens Scen i Malmö den 18 januari 2017:

Och här berättar Matilda lite mer om sin roll inför uppstart på Sorgenfriskolan i Malmö den 26 januari 2017.

Och initiativtagaren vår utvecklingsansvariga Anna-Carin Fogelqvist förklarar ytterligare vad Musikrådet går ut på.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa