Nya stärkande musikupplevelser för alla barn är här!

Program med stort barnperspektiv presenteras i vår webkatalog, ibland i förpackning nära kopplat med eget skapande, ibland som en upplevelse där MUSIKEN är sin egen kraft.

I alla våra konserter, föreställningar och workshops finns någon form av interaktivitet för barn och unga. Artister med stor erfarenhet av att möta en ung publik formar program där alla kan vara med och känna sig inkluderade, som publik och i skapande.

Att genom musikupplevelser få upptäcka något nytt, få sätta igång sin fantasi, vara en del av något större är viktiga ingredienser i ett barns uppväxt … ja, i hela livet väl?

Unga Musik i Syd arbetar med tre lika viktiga delar: PublikenArrangören Musikern/Artisten.

  • Ni, våra beställare/arrangörer är en förutsättning för att sprida viktiga upplevelser till barn i vår region Skåne-Kronoberg (ibland även i nationella/internationella sammanhang)
  • Ni, vår fantastiska publik – ärlig och öppen, därmed ömtålig och vår framtid…
  • Ni, kära artister som gör jobbet – som verkar i lekhallar, gympasalar, samlings-salar eller i allas våra konserthus/kulturhus – arbetet ni gör är livsviktigt, tycker vi på Musik i Syd.

Vi har möjligheter att göra speciella fördjupade insatser genom vårt utvecklingscentrum, just nu inom området att stärka sång & språk! Ett nationellt arbete pågår. Sångcoacher, familjekörer, förskolepersonalkörer och forskning är långsiktigt arbete som handlar om många förändringar för barnens rätt till sin röst. Ett upprop från Kungliga Musikaliska Akademien inspirerar oss:

SYFTE – att skapa en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som på lokalt/regionalt plan, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt.

MÅL – att alla barn, från förskolan och uppåt, ska få ökad tillgång till sin röst på nya sätt med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa, samt där respekten för musiken som kunskapsämne stärks.

MÅLGRUPPER – barn i förskola och skola samt alla som arbetar med barns sång, både i sina professioner och på frivillig basis.

Vi tror mycket på kulturgaranti-modeller där alla barn i en kommun får ta del av många olika konstformer. Det blir fördjupade satsningar som är till godo för alla: frilansare, förskolor/skolor och kulturinstitutioner. Vi (kulturinstitutionerna) och vår huvudmän – kan inspirera fler att bygga sådana modeller genom att ge av vår erfarenhet och vara en resurs. Berätta om framgångsfaktorer och föreslå konkreta artister/aktörer för att få igång en struktur för att prova, också till viss del ekonomiskt.

Vi tror mycket på att hjälpa skolorna och kultursamordnare i kommunerna (producentkraft) i arbetet med skapande skola = Medel som medför ökade konst och kulturaktiviteter för barn och unga!

 

Foto: Kennet Ruona

 

Vi tror mycket på samarbete mellan olika konstarter/kulturinstitutioner genom att samarbeta i konceptet KulturCrew där barnen får en roll och på riktigt får vara med i konst och kulturaktiviteter – även arbetet runt omkring och i urvalsprocesser/på utbudsdagar m.m.

Vi tror på resurser i form av att kunniga och erfarna människor inom förskola, skola och kulturinstitutioner som möts och samtalar konkret om modeller och tillvägagångssätt.

Ett nytt utbud är på plats i vår webbkatalog. Ta del av det HÄR. Vi presenterade det på Palladium Malmö onsdagen den 4 mars. 

Varma hälsningar,

Annika Johansson
Verksamhetschef UNGA Musik i Syd

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa