Om Utvecklingscentrum – utkast ej publicerad

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad.Här driver vi projekt och program tillsammans med andra kulturaktörer, lärosäten, arrangörer, frilansare och forskare. Syftet är att utifrån kompetensutveckling, digitalisering, forskning och nyproduktion fördjupa och utveckla vår verksamhet  

Varje år utser Utvecklingscentrum ett fokusområde som präglar den utvecklande verksamheten inom UNGA Musik i Syd. Genom åren har det varit Normkritik och musik, Klassisk musik för 2000-talets barn, Barns rätt & delaktighet och Musik för integration. Under 20/21 fortsätter vi satsningen på barns röster och sång som inleddes 2019.

 

Utvecklingscentrums fem ben

1) Delaktighet

Vi jobbar aktivt med barn i referensgrupper och startade 2017 upp utvecklingsprojektet Musikrådet på skolor och förskolor i Kristianstad och Malmö. Vi är även med och driver det regionala samverkansprojektet för unga arrangörer KulturCrew.

2) Digitalisering

Vi arbetar med att förlänga och fördjupa levande musikupplevelser för barn och unga med digitala komplement. Förskoleappen MusikA fyller vi årligen på med nytt innehåll som är kopplat till vårt musikutbud. Och på Musik i Syd Channel kan man ta del av både ett stort antal konserter och reportage från UNGAs verksamhet.

Vi samarbetar även kring en ny app – GameA – som ska uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet. Appen tas fram av Lunds universitet Designvetenskaper, Do-Fi, RBU Skåne, Skånes universitetssjukhus Barn- och ungdomsmedicin och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

3) Forskning

Vi har kopplat en rad olika forskare till Utvecklingscentrum, bland annat via följeforskning, olika utvecklingsprojekt och föreläsningsserien Forskare berättar riktad till en publik intresserad av forskning inom musik, kultur, barn och unga.

4) Kompetensutveckling

Vi värnar om alla vuxna som arbetar med barn och erbjuder kompetensutveckling kring musik till lärare, pedagoger, frilansmusiker, vårdpersonal, kultursamordnare, kulturombud med flera.

Vi har sedan 2011 drivit Förskolepersonalkören som syftar till att förmedla lust till sång i förskolan genom att utbilda personalen. Och i samarbete med Kulturhuset Barbacka i Kristianstad har vi årligen kunnat erbjuda kompetensveckling till föreskolepersonal i Kristianstad genom Kulturnyckeln. Tillsammans med Högskolan Kristianstad har även förskollärarstudenter fått besök av artister från UNGA Musik i Syds utbud. Studenterna får uppleva konserter tänkta för förskolebarn, samtala med artisterna och delta i fortbildningsaktiviteter.

5) Nyproduktion

Kopplat till våra fokusområden tar vi även fram nya produktioner och arbetet har strävat efter fler normbrytande musiker, mer mångfald och ökad delaktighet. Nya produktioner som vi tagit fram genom Utvecklingscentum är Trumattack, TrumdansResor över vatten och Barnens dag – om barnkonventionen och nu senast Rösträtt – sång på förskolan.

2020 firade vi Utvecklingscentrum 10 års jubileum. Vad har hänt under de 10 åren?

Projektledare Anna-Carin Fogelqvist berättar. 
 

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.