Rösträtt – ett nytt koncept

Under 2019 och 2020 tar vi inom Utvecklingscentrum fram en ny produktion: Rösträtt – sång på förskolan. Produktionen presenterades för första gången på vår utbudsdag i mars 2019, då med tre sångcoacher: Elinor Fryklund, Anders Larsson och Per Knagg. Ytterligare fem valdes därefter ut genom en audition på Kulturkvarteret Kristianstad, alla med sina individuella program och genrer: Anna ElwingAndrea TjäderLisa LöfqvistMimi Terris och Tania Wayra. I december 2019 anslöt sig Alaá Rashid till vårt Röstcoachgäng.

Tre personer har därtill kopplats till produktionen i olika roller: Elinor Fryklund, Karin Holmström och David Johnson.

Elinor Fryklund är inte bara en av Rösträtts sångcoacher, utan även produktionens konstnärlig ledare. Elinor är sångpedagog och sångerska med stor erfarenhet av att undervisa både förskolepedagoger och barn ute på förskolorna. 

Karin Holmström, alias rytmikkarin, är med och tar fram produktionen som rytmik- och förskolecoach. Många barn och vuxna har mött Karin i föreställningar med klarinetten i fickan, gitarren på magen och spring i tårna.

David Johnson är doktorand vid Musikhögskolan i Malmö, där han forskar om sång i skolan och ska i höst följa flera av våra sångcoacher och deras arbete ute på olika förskolorna. 

Klara sångcoacher, program och genrer

  1. Elinor Fryklund – Sjung ut med Elinor (visa)
  2. Dan Knagg – Loopa med Dan (världsmusik, loopa)
  3. Anders Larsson – Tralla med Anders (folkmusik)
  4. Mimi Terris – Jazza med Mimi (jazz)
  5. Anna Elwing – Ropa på korna med Anna (folkmusik, kulning)
  6. Andrea Tjäder – Barocka med Andrea (tidig musik)
  7. Lisa Löfqvist – Lalla loss med Lisa (opera)
  8. Tania Wayra – Sjung för livet med Tania (världsmusik, ursprungsmusik)
  9. Alaá Rashid – Yalla Yalla med Alaá (världsmusik, arabiska)

Kick-off med alla sångcoacher

Söndagen den 25 augusti samlades sångcoacherna Elinor Fryklund, Dan Bornemark, Tania Wayra, Mimi Terris, Anders Larsson, Lisa Löfqvist, Dan Knagg och Andrea Tjäder i Ateljén på Kulturkvarteret Kristianstad. På plats var även Dan Bornemark, som ska skriva signaturmelodin till produktionen, rytmikpedagogen Karin Holmström och följeforskaren David Johnson, filmaren Hampus Linder och fotografen Kennet Ruona.

Från vänster: Tania Wayra, Mimi Terris, Anders Larsson, Lisa Löfqvist, Andrea Tjäder, Elinor Fryklund och Dan Knagg. 

Så här låter nya rösträttslåten, alldeles i startgroparna, på Kulturkvarteret Kristianstad.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa