Förskolepersonalkör

Inspirerar till mer sång i förskolan

Förskolepersonalkören handlar om att inspirera förskolepersonal till att sjunga mer i förskolan genom att de får träffa en professionell körledare. Mot denna bakgrund har Förskolepersonalkören som mål att ge deltagarna djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Förskolepersonalkören är en gratis fortbildning i körsång för förskolepersonal som drivs genom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Elinor Fryklund leder Förskolepersonalkören. Hon har stor erfarenhet av att undervisa både förskolepedagoger och barn ute på förskolorna. Elinor är också körledare och leder alla barnkörerna på Malmö Opera. Hon har skrivit ett kapitel om ”gemensam sång” i boken ”Rösträtt – musik på barns villkor” som kom ut 2014. Sedan 2019 har hon tillsammans med Karin Holmström varit Konstnärlig ledare för Rösträtt – sång på förskolan i Skåne/Kronoberg. Sedan 2020 är Förskolepersonalkören en del av nationella Rösträtt – sång på förskolan.

 

Nyhet! Förskolepersonalkör i Lund

Höst 2022 startar en ny förskolepersonalkör i Lund. Kören hålls den 25/10 och 21/11 klockan 15.30-17.30. Plats: Stenkrossen, Kastanjegatan 13 i Lund. Kören är gratis och fika ingår. Körledare är Elinor Fryklund.

Vår 2023 fortsätter förskolepersonalkören vid tre tillfällen. Den 31/5, 1/6 och 2/6 2023 är det allsångskonserter för alla barn i Lund. Då har personalen användning för all kunskap om barnrösten och de nya sångerna de lärt sig.

Mer information: Lisa Ernberg, lisa.ernberg@lund.se 046-35 94 736

 

Förskolepersonalkören i Växjö

Förskolepersonalkören i Växjö fortsätter och höstens träffar hålls den 12/9, 24/10 och 28/11 kl. 17.15–19.15.
Plats: Nygatan 6 i Växjö

Anmälan senast 10/9 till: paula.garsjo@musikisyd.se, 070-818 07 22

 

Förskolepersonalkören i Älmhult

Under tre tillfällen träffar deltagarna Elinor Fryklund.

 

 

 

”Dels ger det energi och lust och dels berikar det barnens sångskatter med ännu mer roliga sånger”
Jenny Persson,  Kämpaställets förskola i Österslöv

 

Förskolepersonalkören ställdes om digitalt vid ett tillfälle under 2020.
Här kan du ta del av denna film med körledare Elisabeth Andersson.

Kontaktpersoner

Annika Johansson

Verksamhetschef

Paula Gårsjö

Producent och samordnare KulturCrew Kronoberg

Se filmklippet på avslutningskonserten för Förskolepersonalkören i Kristianstad

Det var klapp, stamp och hopp, men framför allt sång när ett par hundra barn och ett 20-tal förskolepedagoger hade sin årliga konsert på Tivoliparkens scen i Kristianstad. (2017)

 

 

 

 

 

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.