Forskning

Utvecklingscentrum satsar på forskning

Vi har kopplat en rad olika forskare till utvecklingscentrum genom åren. Till exempel har vi fördjupade samarbeten med forskare såsom Töres Theorell och Alf Gabrielsson. Med hjälp av följeforskare som vi knyter till våra projekt, såsom Rösträtt – sång på förskolan, utvecklar vi verksamheten på vetenskaplig grund och kan med hjälp av rapporter sprida våra erfarenheter vidare. Och så arrangerar vi föreläsningsserien Forskare berättar där bjuder in forskare inom musik och annan kultur för barn och unga att föreläsa för en intresserad allmänhet.

”Inom hjärnforskningen arbetar man mycket med begrepp som motivation och kreativitet, musik kan både förstärka motivationen och öka kreativiteten. Något som är roligt eller som har ett emotionellt innehåll lär vi oss också mycket bättre.”
Gunnar Bjursell, Den kulturella hjärnan

Fördjupade samarbeten med forskare

Töres Theorell, professor emeritus, har tagit fram så kallade VAS-skattningar  (visuell, analog skala) till oss i samband med projektet Vi slår på trummor inte på varann (2011-2013). Syftet med mätningen var att undersöka om eleverna påverkades mentalt av att spela trummor. Med hjälp av VAS-skattningar, som vi lämnade till eleverna vid varje speltillfälle, fick de skatta hur de mådde före och efter att de hade spelat trummor. Slutligen presenterades resultatet i diagramform med ett medelvärde av hur eleverna i de olika klasserna/årskurserna mådde före och efter att de spelat trummor uträknat på hela terminen.

Alf Gabrielsson, professor emeritus, är en av Sveriges mest kända musikforskare och blev internationellt uppmärksammad för boken Starka musikupplevelser – musik är mycket mer än bara musik (Gidlunds förlag 2008). 2014-2016 kom han vid upprepade tillfällen till Utvecklingscentrum, för att föreläsa och delta i ett forskningsprojekt kring Solisten – klassisk musik för 2000 talets barn. Syftet med projektet var att jämföra hur barn i olika åldrar reagerar på musik. Har olika reaktioner med ålder att göra? Är barns musikupplevelser annorlunda än vuxnas?

 

 

 

Våra följeforskare: David Johnson, Sverker Zadig, Ylva Holmberg, Camilla Löf och Anna Linge.

Följeforskning

Följeforskning är ett samlingsbegrepp för forskning som genomförs i nära samarbete med verksamheter i utveckling. Ambitionen är att på ett mer övergripande plan sträva efter att möjliggöra en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund samtidigt som man främjar dokumentation och ytterligare spridning av erfarenheter och resultat.

Sedan 2015 har två forskare från Malmö Högskola, Ylva Johansson och Camilla Löf, varit knutna till Utvecklingscentrum. Under 2017 anslöt sig en tredje till skaran: Anna Linge från Högskolan Kristianstad. 2019-2020 skrev David Johnson och Sverker Zadig rapporten ”Att låta på olika sätt”.

Ny följeforskning 2021-2022

Under 2021-2022 har forskare Anna Linge från Linneuniversitetet fått i uppdrag av oss att följa Kulturnyckeln som är Kristianstad kommuns kulturgaranti för barn i förskola och grundskola. Vad betyder all kultur de fått ta del av under hela sin skoltid för barnen? Det undersöker Anna i samtal med skolbarn från olika delar av Kristianstad. Forskningen, som gjorts i samarbete med Kulturhuset Barbacka, är nu klar och ligger under länken Rapporter.

Forskare berättar

En föreläsningsserie som vänder sig till en intresserad allmänhet och presenterar den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige i dag. I samband med föreläsningarna har alla UNGA Musik i Syd producenter fått ett eget möte med forskaren.

Filmade föreläsningar

Vanja Hermele - Kulturarvet, kvalitet eller en mystisk slump?

Vad hindrar konstens maktordning från att förändras?
Föreläsning från 2016. Länk till föreläsningen.

 

Ulf Jederlund - Barns spontana sång, en del av språkutvecklingen

Föreläsning från utvecklingscentrums konferensdag SÅNG & SPRÅK 2020.
Länk till föreläsningen.

Fanny Ambjörnsson - Rosa, den farliga färgen

Föreläsning från utvecklingscentrums konferensdag Normkritik och musik 2015.
Länk till föreläsningen.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.