Svenska i förskolan

En språkutvecklande app för förskolebarn

Projektet Svenska i förskolan har beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden med 3,9 miljoner kronor för appen ”Hallå Förskola”. Projektet syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige. Målet är att utveckla ett nytt språkutvecklande digitalt verktyg för barn i förskoleåldern. Verktyget kommer att knyta an till läroplanen samt spegla hur tillvaron på en förskola ser ut.

Svenska i förskolan är ett treårigt projekt och projektägare är Sensus region Skåne-Blekinge. Samarbetspartners är apputvecklarna Do-fi/Edurama, UNGA Musik i Syd utvecklingscentrum, Rädda barnen och Pedagogiskt utvecklingsteam Öster. Den primära målgruppen är barn som inte har svenska som modersmål, men projektet kommer att involvera alla barn. Den sekundära målgruppen är barnens föräldrar och pedagoger. Ambitionen är att skapa digitala verktyg som aktiverar och engagerar barnen med både analoga och digitala inslag. Utvecklingsarbetet består av djupintervjuer, workshops och referenssamtal med barn, föräldrar och pedagoger för att utveckla det kreativa och musikaliska innehållet samt de språkutvecklande momenten.

Appen i sin färdiga form kommer präglas av en blandning av kunskap, språkutveckling och konstnärliga uttryck. Med det menar vi att det pedagogiska innehållet kommer att framföras med hjälp av musik, dans och teater. Genom tidigare erfarenheter vet vi att musik är en bra kommunikationsväg till barn. Teater och musik kommer vara våra främsta pedagogiska hjälpmedel.

Efter projektet är avslutat kan verktyget användas på förskolor, i hemmet samt inom civilsamhällets språkfrämjande verksamheter. Sensus kommer att äga och ansvara för verktygets användning, spridning och uppdatering.

 

 

”Den primära målgruppen är barn som inte har svenska som modersmål, men projektet kommer att involvera alla barn.”

Detta gör vi i projektet

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum står för framtagandet av de nyskrivna sångerna som skrivs av kompositörer i olika genrer. Under de första två åren kommer vi hålla workshops ute i förskolorna, samt på Sensus och Rädda Barnens aktiviteter. Genom kreativa interaktiva workshops kommer vi att samla in barnens idéer, och utifrån det bygga innehållet i appen. Till varje tema i appen kommer vi att producera en sång, som bygger på materialet från workshops. Utifrån dessa workshops kommer det tas fram sex nykomponerade sånger. Åsa Håkansson kommer under tre terminer arbeta som musikpedagog/samordnare. Åsa har med musik som verktyg, byggt broar som främjat språkinlärning och integration t. ex. i Musik i Syd-projektet Bro bro breja.

Vad händer nu?

Sagohuset i Lund bygger på med sagor och ljudeffekter som knyts ihop med temat på sångerna. Appen kommer testas på målgruppen och sedan justeras av apputvecklarna Edurama. Den färdiga appen beräknas kunna laddas ner från mitten på oktober.
Projektledare på Sagohuset och Sensus är Lisa Petri Lisa.Petri@sensus.se.

 

Tonsättare skriver sånger till appen

Fotograf Nadin Al Khalidi: Peter Bothén/Stallet

Under tre terminer ska sex tonsättare skriva språkutvecklande sånger till appen Hallå Förskola. Allt sker tillsammans med förskolebarn från Annelunds förskola i Malmö och Orkesterparkens förskola i Lund som också väljer tema för låtarna.

  • Jack Elz skriver i genren folkpop. Hans band Crying Day Care Choir spelar in sången. Jack skriver kring temat Saga och magi.
  • Mimi Terris skriver i genren jazz. Mimi Terris har med sina sällsamma kompositioner på svenska skapat en helt egen nisch inom svensk vokaljazz.
    Mimi sång kommer ur temat Ut och lek.
  • Nadin al Khalidi skriver i genren världsmusik arabiskt. Nadin skriver kring temat Saga och magi.
  • Måns Asplund skriver i genren hiphop. Måns Asplund (hiphop) skriver om temat Min stad och samarbetar med textförfattare Olof ”O-hund” Dehlin.
  • Brita Björs skriver i genren folkmusik. Orkesterparkens förskola i Lund kommer tillsammans med Brita fokusera på En dag på förskolan.
  • Tobias Allvin och Jonas Karlström Hay från Skräckkabinettet skriver i genren rock. Annelunds förskola i Malmö kommer Jonas och Tobias att jobba kring temat En bra kompis.

Här är en bild när barnen leker sovande superhjältar som laddar upp sin superkraft.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Fogelqvist

Projektledare Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd / Nationell projektledare Rösträtt – sång på förskolan

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.