UNGA MUSIK I SYD UTVECKLINGSCENTRUM SATSAR PÅ SÅNG!

 

Alla barns röster och sång var rubriken på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde och höstkonferens 2019. Under 2020 fortsätter Utvecklingscentrum att satsa på sång för, med och av barn. Under året turnerar Rösträtt – sång på förskolan, där sångcoacher i olika genrer, ska ut och sjunga tillsammans med och för förskolebarn och pedagoger i Skåne-Kronoberg. Nytt 2020 är också en Familjekör i samband med Familjelördagarna på Kulturkvarteret Kristianstad och en Förskolepersonalkör i Älmhult. På den här sidan kan du läsa mer om vår sångsatsning.

Familjekör i Kristianstad

 

Tre träffar i vår! Prova på att sjunga flera olika genrer med olika körledare/sångcoacher varje gång. 

Nationellt upprop - barn och sång

På det årliga kulturpolitiska eventet Folk och kultur lyfter nätverket YAM Sweden sin nationella sångsatsning.

Förskolepersonalkör i Älmhult

Under 2020 tar Älmhult över stafettpinnen från Kristianstad och startar Förskolepersonalkör med Elisabeth Andersson som körledare. 

Alla barns röster & sång

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad.

 

Rösträtt - sång på förskolan

Under 2020 turnerar Rösträtt – sång på förskolan, där sångcoacher i olika genrer möter barn och pedagoger i förskolan i Skåne-Kronoberg. Mer info här. Konceptet plockar upp tidigare erfarenheter och innehåll från Arvsfondsprojektet Rösträtt och har även inspirerats av Trumattack som Utvecklingscentrum tog fram 2016 och som idag kan beställas som Skapande skola/förskola. 

Om Arvsfondsprojektet Rösträtt och vad som hände sen

Intervju med en av projektets initiativtagare, Daniel Hansson, Director musices vid Malmö universitet och konstnärlig ledare för Malmö Akademiska kör och orkester samt Ensemble SYD. 

YAM-nätveket tar fram en app 29/8-2019

Om barns sång & talangutveckling på YAM Sweden-möte 8/5-2019

Under Nationella Musikmötet i Luleå samlades barn- och ungaproducenter inom Regional Musik i Sverige och nätverket YAM Sweden. I programmet lyftes det nationella uppropet och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde. Därefter gjordes en inventering genom gruppdiskussioner och redovisning. Frågorna var: Vilka insatser har ni gjort? Vilka insatser gör ni nu? Vilka insatser skulle ni vilja göra? Mötet mynnade ut i idén om att med samlade krafter utveckla en app som kan stödja och underlätta Luciatågsfirandet på förskolor – den högtid då sång med små barn verkligen står i centrum. En referensgrupp bildades. Sammankallande är Kristin Ahlin på Kultur i Halland.

Ett nationellt upprop på Rikstinget i Stockholm 14/3-2019

”Rösten är det instrument som alla bär på. Att i tidig ålder få tillgång till sin röst tillgodoser grundläggande mänskliga behov. En väl hanterad och utvecklad sångröst stärker språkutvecklingen och självkänslan, sången skapar samhörighet och främjar folkhälsan”, skrev vår vd Susanne Rydén tillsammans med Mikael Bränvall, vd för Svensk Scenkonst i ett debattinlägg inför Riksting för västerländsk konstmusik i Stockholm den 14 mars 2019. UNGA Musik i Syds verksamhetschef Annika Johansson och utvecklingsansvariga Anna-Carin Fogelqvist närvarade. Huvudteman var konstmusiken ur ett regionalt perspektiv, barns sång samt talangutveckling för unga musiker. Söker du argument för att lyfta mer sång i förskolan?

Kungl. Musikaliska Akademien: Barns sång - ett nationellt upprop

”Musikens roll i skolans undervisning har i det närmaste försvunnit och det finns en stor oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst. Kungl. Musikaliska akademien har därför påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa