UTVECKLINGSCENTRUM SATSAR PÅ SÅNG!

 

Under två år, 2019–2020, har UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum sång för och med och av barn som fokusområde. Inom förskoleturnén Rösträtt – sång på förskolan besöker sångcoacher i olika genrer förskolebarn och pedagoger i Skåne, Kronoberg, Oskarshamn, Blekinge och Halland. Nyheter är en Familjekör i samband med Familjelördagarna på Kulturkvarteret Kristianstad och en Förskolepersonalkör i Älmhult. Här kan du läsa mer om vår sångsatsning och få tips om olika initiativ.

Läs Rösträtts slutrapport

Minns ni den här bilden? Barn från Humlelyckans förskola i Bromölla spelades in med myggor och headset som visades på docent Sverker Zadigs datorskärm med syfte att få reda på hur och på vilket sätt små barn sjunger. 

Nu kan du läsa David Johnson och Sverker Zadigs rapport: Att låta på olika sätt
– Genrediversitet och kvalitetskriterier i Rösträtt. 

Familjekör i Kristianstad

 

Tre träffar i vår! Prova på att sjunga flera olika genrer med olika körledare/sångcoacher varje gång. 

Nationellt upprop - barn och sång

Barn- och ungaproducentnätverket YAM Sweden satsar nationellt på att stärka barnsången i landet. Hur presenterades på det årliga kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Förskolepersonalkör i Älmhult

Under 2020 tar Älmhult över stafettpinnen från Kristianstad och startar Förskolepersonalkör med Elisabeth Andersson som körledare. 

KOMPETENSUTVECKLING SÅNG

Sång på förskolan och Sång i skolan är rubrikerna på två kompetensutvecklingar som nu går att beställa i vår webbkatalog.

Rösträtt - sång på förskolan

Under 2020 turnerar Rösträtt – sång på förskolan, där sångcoacher i olika genrer möter barn och pedagoger i förskolan i Skåne-Kronoberg. Mer info här. Konceptet plockar upp tidigare erfarenheter och innehåll från Arvsfondsprojektet Rösträtt och har även inspirerats av Trumattack som Utvecklingscentrum tog fram 2016 och som idag kan beställas som Skapande skola/förskola. 

Alla barns röster & sång

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad 2019.

 

Om Arvsfondsprojektet Rösträtt och vad som hände sen

Intervju med en av projektets initiativtagare, Daniel Hansson, Director musices vid Malmö universitet och konstnärlig ledare för Malmö Akademiska kör och orkester samt Ensemble SYD. 

YAM-nätveket tar fram en app 29/8-2019

Om barns sång & talangutveckling på YAM Sweden-möte 8/5-2019

Under Nationella Musikmötet i Luleå samlades barn- och ungaproducenter inom Regional Musik i Sverige och nätverket YAM Sweden. I programmet lyftes det nationella uppropet och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde. Därefter gjordes en inventering genom gruppdiskussioner och redovisning. Frågorna var: Vilka insatser har ni gjort? Vilka insatser gör ni nu? Vilka insatser skulle ni vilja göra? Mötet mynnade ut i idén om att med samlade krafter utveckla en app som kan stödja och underlätta Luciatågsfirandet på förskolor – den högtid då sång med små barn verkligen står i centrum. En referensgrupp bildades. Sammankallande är Kristin Ahlin på Kultur i Halland.

Ett nationellt upprop på Rikstinget i Stockholm 14/3-2019

”Rösten är det instrument som alla bär på. Att i tidig ålder få tillgång till sin röst tillgodoser grundläggande mänskliga behov. En väl hanterad och utvecklad sångröst stärker språkutvecklingen och självkänslan, sången skapar samhörighet och främjar folkhälsan”, skrev vår vd Susanne Rydén tillsammans med Mikael Bränvall, vd för Svensk Scenkonst i ett debattinlägg inför Riksting för västerländsk konstmusik i Stockholm den 14 mars 2019. UNGA Musik i Syds verksamhetschef Annika Johansson och utvecklingsansvariga Anna-Carin Fogelqvist närvarade. Huvudteman var konstmusiken ur ett regionalt perspektiv, barns sång samt talangutveckling för unga musiker. Söker du argument för att lyfta mer sång i förskolan?

Kungl. Musikaliska Akademien: Barns sång - ett nationellt upprop

”Musikens roll i skolans undervisning har i det närmaste försvunnit och det finns en stor oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst. Kungl. Musikaliska akademien har därför påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola.

Den här webbplatsen använder cookies och andra tekniker för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur du och andra använder webbplatsen samt för att tillhandahålla inbäddat innehåll. Avvisa